Spoločnosť Koronavírus Domáce

Pri odstraňovaní následkov núdzového stavu bude pomáhať aj armáda

Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Ozbrojené sily (OS) SR budú pomáhať pri odstraňovaní následkov núdzového stavu. Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní v piatok súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov denne.

 

Vojaci budú vyčlenení na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas. Z materiálu vyplýva, že sa navrhujú posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva a podporiť vybrané zdravotnícke zariadenia vyčlenením do 1500 profesionálnych vojakov za účelom organizačnej a administratívnej podpory v období do 31. decembra 2020.

Podrobnosti súvisiace s realizáciu, ako je napríklad miesto a čas použitia, počet vyčleňovaných profesionálnych vojakov a ich materiálno-technické vybavenie budú predmetom vzájomnej dohody medzi kontaktnými miestami na strane Ministerstva obrany SR a na strane Ministerstva zdravotníctva SR.