Spoločnosť Domáce

Približne 270 väzňov bude môcť stráviť vianočné sviatky s blízkymi v pohodlí domova

Ilustračné foto. Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Približne 270 väzňov bude môcť stráviť tohtoročné vianočné sviatky so svojimi najbližšími.

“Predbežne je počas vianočných a novoročných sviatkov navrhnutých 134 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, 59 disciplinárnych odmien vo forme vychádzok mimo ústavu a 23 opustení ústavov. Elektronický monitoring osôb v podmienkach väzenských zariadení je predbežne naplánovaný v 52  prípadoch,” informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská s tým, že išlo o stav návrhov, ku koncu prvého decembrového týždňa, ktorý sa môže ešte stále zmeniť.

Ku koncu tohto týždňa sa v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo 8244 mužov a 706 žien. V ústavoch na výkon väzby sa nachádzalo 1503 obvinených mužov a 83 obvinených žien. V slovenských väzniciach strávi vianočné sviatky aj 57 väzňov odsúdených na doživotie.

Ako zdôraznila hovorkyňa, pre väznené osoby je obdobie vianočných sviatkov veľmi náročné. Jednotlivé ústavy sa snažia preto vyjsť mnohým väzneným osobám čo najviac v ústrety, a to napríklad formou mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, vychádzkou mimo ústavu alebo im vytvoriť za väzenskými múrmi plnohodnotné vianočné sviatky. Pritom rešpektujú ich vierovyznanie, tradície a zvyky.

“Mimoriadne voľno na opustenie ústavu je podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody disciplinárnou odmenou, ktorú môže udeliť riaditeľ ústavu odsúdenému za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu,” objasnila hovorkyňa ZVJS.

“Mimoriadne voľno na opustenie ústavu môže trvať až päť dní, a to aj opakovane. Nemožno ho udeliť odsúdenému, ktorý je umiestnený v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému umiestnenému v otvorenom oddelení povoliť vychádzku mimo ústavu za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín. Riaditeľ ústavu môže z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, a z dôvodu návštevy kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a duchovných činností odsúdenému povoliť opustenie ústavu až na päť dní,” dodala Kacvinská.

“Podobne odsúdenému umiestnenému do výstupného oddielu sa môže povoliť opustenie ústavu na účel zabezpečenia plynulého prechodu do občianskeho života v trvaní do päť dní, a to aj opakovane – ak ide o odsúdeného v maximálnom stupni stráženia, iba so sprievodom príslušníka zboru,” doplnila hovorkyňa.