Problémom je demografická kríza, mladých treba motivovať, tvrdí Drucker

BRATISLAVA – Najväčším problémom Slovenska je generačná kríza, mladých ľudí chce preto Dobrá voľba motivovať aj ekonomicky, napríklad nižšími daňami v závislosti od počtu detí. V rozhovore pre TASR to povedal predseda strany Tomáš Drucker. Po voľbách chce strana podľa jeho slov presadiť zmenu volebného systému. Povolebnú spoluprácu si nevie predstaviť s ĽSNS a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. S premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) si spoluprácu vedel predstaviť, nie však v Smere-SD.

 

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska?

– Ľudia by asi povedali, že najväčšie problémy sú v otázke zdravotníctva, sociálnej služby, pre mladých je to nájomné bývanie, veľký stupeň nedôvery občanov vo fungujúci štát, s čím sa dá súhlasiť, ale ja vnímam ako najväčšiu hrozbu demografickú krízu. Podľa štatistík nám o 30 rokov bude chýbať 800.000 ľudí v aktívnom pracovnom živote.

Aké ponúkate riešenia?

– Patríme ku krajinám EÚ s pôrodnosťou 1,4 až 1,5 dieťaťa na ženu. Chceme motivovať mladých ľudí lepšími podmienkami, napríklad znižovaním daní, aby nevnímali deti ako ekonomickú záťaž. Čím viac detí budete mať, tým nižšie dane budete platiť. Treba odmeniť ľudí, ktorí niečo robia navyše. Napríklad nižšími daňami, seniora vyšším dôchodkom podľa počtu pracujúcich detí. Napríklad jedno percento mzdy pracujúceho človeka, ktoré už dnes odvádza na prvý dôchodkový pilier, sa nerozdelí všetkým, ale bude priamo priradené k dôchodku jeho rodiča.

Sú pre vás niektoré priority vášho programu také dôležité, že nimi podmienite vstup do vlády?

– Vnímame odlúčenosť politikov od ľudí. Máme jeden volebný obvod, čo umožňuje, aby sa do parlamentu dostali ľudia, ktorých volič z regiónov nepozná. Našou silnou prioritou je zmena volebného systému. Chceme, aby si regióny do parlamentu volili svojich zástupcov, aby sa poslanci vracali domov a zaujímali sa o problémy voličov. Ďalšou podmienkou je, že sa musíme prihlásiť k našej zahraničnopolitickej orientácii.

 Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si prípadne osvojiť pripravenú reformu?

– Stratifikácia je fajn, ale nie je to všeliek. Musí byť napojená na reguláciu zisku zdravotných poisťovní a zmenu odmeňovania za výsledky. Tiež je potrebné dokončiť štandardné diagnostické a liečebné postupy. Už počas môjho pôsobenia sme zadefinovali nemocnice poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť. Je veľa opatrení, ktoré ešte treba urobiť. Musíme začať financovať zdravotníctvo nie za to, že liečime, ale za to, že dosahujeme výsledky. Na to treba naviazať obmedzenie zisku poisťovní. Ak zazmluvňujú nemocnice a lekárov, ktoré nedosahujú výsledky, nemôžu si brať zisky.

Aký je váš postoj k potrebe očisty súdnictva. Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

– Sme za to, aby členovia Súdnej rady boli v paritnom zastúpení – polovica sudcovia, polovica nesudcovia. Aby všetky uznesenia boli verejné, aby sudcovia museli byť podrobení bezpečnostným previerkam. Chceme zaviesť viac špecializovaných súdov, napríklad pre rodinné veci či dedičské konanie. Chceme zaviesť najvyšší samosprávny súd. V rámci Policajného zboru sa musia personálne posilniť operatívne a vyšetrovacie zložky pri objasňovaní korupcie. Zásadné je zrušiť monokratickosť Generálnej prokuratúry SR a odľahčiť ju v netrestných veciach, ktoré by mohli prejsť na najvyšší správny súd, ktorý by sa odčlenil od Najvyššieho súdu, prevzal by aj napríklad disciplinárne konania sudcov.

Aké kroky plánujete podniknúť v oblasti školstva?

– Školstvo a investície do vzdelania sú asi to najpodstatnejšie, okrem prírodného bohatstva, čo krajina má. Naše hospodárstvo nie je nastavené na tzv. znalostnú ekonomiku. Bez toho nemáme šancu konkurovať silným ekonomikám. Máme podpriemerné výsledky aj personálne obsadenie v školstve. Priemerné mzdy učiteľov nedosahujú priemerné mzdy iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Spôsobuje to odliv kvalitných ľudí zo školstva. Musíme investovať do vzdelania, inovácií. Ak nebudeme mať pridanú hodnotu v podobe vedy a výskumu, odíde nám celý kvalitný priemysel. Samozrejme, vzdelanie sa začína už od predškolskej dochádzky, musíme zvýšiť dostupnosť predškolských zariadení, v strednom školstve sa zamerať na hybridné financovanie, ktoré bude zahrňovať aj financovanie za výsledky uplatnenia absolventov.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí ľudia neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

– Ponúknuť alternatívu. Mnohí z nich sa neutiekajú k extrémistickým myšlienkam, ale k vzdoru. Práve ĽSNS pre nich predstavuje formu vzdoru. Nevraživosť v krajine pochádza z politiky. Pozrite sa, ako sa poslanci rozprávajú v Národnej rade SR. Národ sa správa tak ako politici. Nechce sa mi vyhraňovať, rozprávať o problémoch dookola, hovorme o riešeniach. Povedzme, že to zvládneme. To je jediná možnosť posunúť sa.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Chcete zaviesť nové dane?

– Som zástancom toho, aby priame dane, teda dane z príjmov fyzických osôb, boli nižšie a aby sme sa zamerali na dane pri spotrebe, napríklad za luxus. Ľudia, ktorí robia niečo navyše pre spoločnosť, starajú sa o svojich rodičov, nezaťažujú tým sociálny systém, by mali dostať daňovú úľavu. Je pre nás lepšie, aby sa matka po rodičovskej dovolenke zamestnala, hoci za nižšie dane, ale bude mať viac peňazí, viac kúpi. Vráti sa to napríklad na DPH. Chceme zaviesť stropy na celkový príjem. Nechceme nazerať na to, či príjem pochádza z dividend, predaja podniku, závislej činnosti. Raz ste ročne zarobili nejaký objem financií, z toho sa vypočítajú odvody, a ostatné peniaze sú čisté. Dnes sú mnohí zamestnanci vyplácaní v hotovosti. Umožňuje to špekuláciu. Podnikateľovi sa oplatí dávať časť mzdy zamestnancom v hotovosti, ktorú si vyberie cez dividendu, no zamestnanec má nižší priznaný plat, a teda si sporí menej na dôchodok.

Ste za zachovanie súčasného zahraničnopolitického orientovania Slovenska?

– Určite. Lepší projekt pre SR ako EÚ nepoznám, napriek výhradám. Podporujeme aj spoločnú európsku armádu, členstvo v NATO. Budeme presadzovať mierové procesy, podporu boja proti pirátom, nelegálnej migrácii a podobne. Sme súčasťou tohto geografického zoskupenia a musíme bojovať za naše záujmy v rámci neho.

S ktorými stranami si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?

– Plne sme vylúčili ĽSNS. Nemáte sa o čom rozprávať, ak niekto šíri neznášanlivú politiku. Rovnako, ak chcete robiť zodpovednú politiku, ktorá si má získať dôveru, nemôžete spolupracovať s  diskvalifikovanými ľuďmi. Budeme však musieť nájsť pre Slovensko zhodu, hodnotovú aj obsahovú, ktorá povedie k stabilite a lepšiemu životu občanov.

Šli by ste do vlády aj so Smerom-SD?

– Z politiky som odišiel ako nominant Smeru-SD kvôli niektorým ľuďom. Neviem si predstaviť spoluprácu s Robertom Ficom. Ukazuje sa, že Smer-SD sa nezmenil. Za týchto podmienok s nimi spolupracovať nebudem. Nemám problém s Petrom Pellegrinim, spolupracovali sme, môže mi prekážať, že mal byť silnejší, buchnúť si po stole, ale rovnako môže jemu prekážať niečo na mne. Spoluprácu s ním som si vedel predstaviť. Bohužiaľ, nie v Smere-SD.

S ktorými stranami si viete predstaviť spoluprácu?

– Hodnotovo sme si bližšie s viac konzervatívnymi stranami. Osobne neverím v rýdzi individualizmus, verím, že ľudí treba podporiť. Nie všetci dokážu využiť rovnaké šance, hoci našim cieľom má byť tieto šance vytvárať. Volič musí zhodnotiť, ktorá strana je pre neho prijateľná.

Viac o téme: Dobrá voľba, rozhovor, Tomáš Drucker

Súvisiace články