Domáce

Rada starostov je za referendum o redukcii mestských častí v Košiciach

KOŠICE – Informáciu o návrhu alternatív na redukciu počtu 22 košických mestských častí (MČ) vzala na vedomie Rada starostov Košíc a podporila iniciatívu o vypísaní celomestského referenda na túto tému na svojom poslednom júnovom rokovaní. Ako na otázku uviedla hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová, na mestskom zastupiteľstve 22. júna bude k tejto problematike uvedená zatiaľ len ústna informácia.

Podľa mestského poslanca Jaroslava Polačeka už samotná diskusia obyvateľov v rámci referenda napomôže obyvateľom pochopiť, ako „skostnatene“ funguje samospráva v meste. „Ide o systém politických strán, ktoré parazitujú na neefektívnom a zbytočnom členení mesta, v ktorom je sústredená celá moc s peniazmi. Mestské časti nemajú žiadne významné kompetencie a požiadavky obyvateľov len posielajú na mesto Košice,“ konštatuje Polaček. Ako uviedol Polaček, košický primátor Richard Raši až na základe jeho a interpelácií mestského poslanca Marcela Gibódu zverejnil navrhované alternatívy nového členenia mestských častí mesta Košice a ich finančných analýz.

Mesto Gibódovi v písomnej odpovedi uvádza až šesť alternatív. Súčasný stav vynakladaných výdavkov na prevádzku mestských častí je 7,5 milióna eur. Počet poslancov v mestských častiach je 305. Ročné náklady na odmeny poslancov sú 780 000 eur. Ročné náklady na platy starostov sú 850 000 eur. Ročné náklady na platy kontrolórov MČ sú 300 000 eur. Celkové ročné náklady na volených funkcionárov MČ sú 1,9 milióna eur. Ročné náklady na prevádzku úradov dosahujú 5,6 milióna eur. Mesto tvrdí, že ako ekonomicky najefektívnejšia sa javí alternatíva E, podľa ktorej by mesto nemalo mestské časti, len magistrát a jedno pracovisko so stavebnými úradmi a matrikami, čím by sa ušetrilo 6,3 milióna eur. Ako v poradí druhá ekonomicky najvýhodnejšia je alternatíva F, ktorá počíta zrušiť mestské časti, ale zachovať 22 úradovní, pričom úspora predstavuje 4,3 milióna eur. Výhodou je, že kompetencie by zostali na meste Košice, rozhodovacie právomoci a rozdeľovanie finančných prostriedkov by sa realizovali z jedného miesta podľa priorít a potrieb mesta ako celku. Ostatné alternatívy uvažujú s vytvorením štyroch a viac mestských častí.

„Téma jedného silného mesta Košice v samospráve nie je nová. Priniesla by v mnohých oblastiach zjednodušenie života bežných Košičanov. Obyvateľom je totiž jedno, kto sa im o ich cesty a chodníky stará. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby boli v poriadku a tak je to vo všetkom,“ myslí si Polaček.

Podľa Gibódu mesto Košice je primalé na to, aby boli pre jeho obyvateľov samostatne fungujúce mestské časti výhodné. „Už ďaleko väčšie mestá prišli na to, že je to ekonomicky nerentabilné. Sme za zachovanie prirodzených mestských častí, no za spojenie a zefektívnenie fungovania samosprávnych procesov,“ predstavuje víziu Občianskych a Nezávislých poslancov Marcel Gibóda. Hovorí, že mestské časti a ich obyvatelia pri správnom nastavení neprídu o svoj vplyv na dianie v ich mestskej časti, ba ani o financie na jej rozvoj. „Zákon o obecnej samospráve pozná inštitúty, ktoré v iných veľkých mestách na Slovensku fungujú,“ povedal Gibóda.