Reduta, Slovenská filharmónia

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček