Spoločnosť Domáce

Riaditeľ materskej školy so zriaďovateľom rozhodne o prevádzke počas Vianoc

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Materské školy počas vianočného obdobia, v čase od 21. decembra do 8. januára 2021, postupujú ako obvykle podľa právnych predpisov. Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami rozhodne o prevádzke počas vianočného obdobia. Vyplýva to z usmernenia k činnosti materských, základných a stredných škôl počas vianočného obdobia zverejneného na webe rezortu školstva.

 

“Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa zhoršuje, a tým sa zvyšuje aj potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, odporúčame zriaďovateľom materských škôl a ich riaditeľom venovať v prieskume záujmu o prevádzku materskej školy počas vianočného obdobia pozornosť deťom zdravotníckych pracovníkov,” uviedol rezort školstva v usmernení. Ak má zriaďovateľ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac materských škôl a záujem o prevádzku v jednotlivých materských školách nie je dostatočný, postupuje tak, že preruší prevádzku materských škôl a deti sústreďuje do niektorej z ostatných materských škôl, v ktorej nie je prerušená prevádzka.

V takto otvorenej prevádzke fungujú triedy v týždenných cykloch. Deti zaradené do jednej triedy môžu byť z rôznych materských škôl, sú v nej počas celého týždňa a aj keď počet detí v triede klesne, nespájajú sa s inou triedou. “Ak bude v materskej škole prerušená prevádzka, odporúča sa, aby zriaďovatelia materských škôl pri čerpaní dovoleniek, náhradného voľna alebo práce z domácnosti postupovali ako základné školy a stredné školy,” uzavrel rezort školstva.