Domáce GPlus Spoločnosť Top

Rodičia pozor. Do konca mesiaca musíte svojho škôlkára zapísať do školy

Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Ak máte doma dieťa v predškolskom veku, apríl je mesiac, kedy musíte urobiť vážne rozhodnutie. V týchto dňoch sa rozhodujú rodičia škôlkárov, kde sa z ich detí stanú školáci. Zápis do prvého ročníka však môže byť pre deti stresujúcou udalosťou. Školská psychologička nám prezradila, ako správne dieťa pripraviť na jeho veľký deň. Vieme, čo vaše dieťa čaká pri zápise.

 

Do prvého ročníka základných škôl sa minulý rok prihlásilo viac ako 62-tisíc detí. V školskom roku 2019/2020 sa očakáva približne rovnaký počet prvákov. Slovenské základné školy tak počas celého apríla preverujú zručnosti detí, či sú spôsobilé odštartovať svoju študijnú kariéru.

Všeobecné schopnosti vášho dieťaťa preverí pedagóg na zápise zaujímavými úlohami. V prítomnosti rodiča učiteľ ,,preskúša” budúceho prváka, či pozná farby, geometrické tvary, či vie počítať do šesť, prípadne či ovláda pojmy ako malý, väčší, najväčší, hore, dole, vľavo, vpravo. Vaše dieťa by tiež malo vedieť nakresliť postavu, prekresliť rovnaký tvar, zarecitovať úryvok básne alebo zaspievať ľubovoľnú pieseň.

V základných školách sa od 1. apríla začali zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Napriek tomu, že zápis je vedený v priateľskej atmosfére, niektoré deti môžu pociťovať stres. Podľa školskej psychologičky Evy Gajdošovej je to spôsobené predovšetkým práve prítomnosťou rodiča. ,,Dieťa môže byť pod stresom vplyvom rodiča, ktorý naň prenáša úzkosť. Bývajú však aj veľmi introvertné deti, ktoré majú neurotické problémy. Takéto dieťa treba optimisticky naladiť a povzbudiť ho,” vysvetlila pre Glob.sk psychologička Eva Gajdošová.

Či je dieťa už spôsobilé na štúdium vedia diagnostikovať aj školskí psychológovia všeobecnými testami. Tie preverujú mentálny vek, motorickú koordináciu, ale aj zrakovú, sluchovú a mechanickú pamäť. Školská psychologička však upozorňuje, že rodič sa nemusí báť nezrelosti svojho dieťaťa. ,,Aj keď sa ukáže, že dieťa nie je v apríli celkom školsky zrelé, môže spraviť vývinový skok do septembra. Čiže niekedy tie výsledky testov treba brať s rezervou, pretože každé dieťa je jedinečné,” povedala pre Glob.sk psychologička Eva Gajdošová. Psychologickými testami sa sleduje predovšetkým kognitívna zrelosť.

Budúceho prváka môže pri zápise vystresovať aj rodič. Zdroj: TASR / František Iván

Nezabudnúť dieťa a doklady

Okrem budúceho prváka by rodič doma nemal zabudnúť dôležité papiere, ktoré je nutné predložiť pri zápise. Od zákonného zástupcu sa vždy vyžaduje občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a vyplnená prihláška základnej školy, do ktorej sa dieťa hlási. Pokiaľ dieťa trpí zdravotným postihnutím je dôležité priniesť od lekára potvrdenie, ktoré dokladuje tento stav.

Ak v termíne zápisu vaše dieťa ochorie alebo sa s ním nebudete môcť dostaviť na zápis, kontaktujte okamžite riaditeľa školy. Ten sa s vami už dohodne na ďalšom termíne, prípadne inom spôsobe zápisu.

Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a vyplnenú prihlášku k štúdiu. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Žiadna škola = zbytočná pokuta

Pokiaľ vaše dieťa do 31. augusta dovŕši šesť rokov a vy ho nezapíšete do žiadnej základnej školy hrozí vám pokuta vo výške 331,50 eur. Musíte tak spraviť aj v tom prípade, ak žiadate odklad pre vaše dieťa. ,,Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy,” uviedlo ministerstvo školstva. Riaditeľ spádovej školy pritom musí prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Za zanedbanie prihlásenia detí do škôl možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Do školy musíte prísť len osobne

Ani v 21. storočí naše školstvo nepodporuje zápis detí do prvého ročníka prostredníctvom internetu. Nie je to možné ani pokiaľ zákonný zástupca vlastní elektronický občiansky preukaz. Prihlášku do prvého ročníka musí zákonný zástupca prísť podpísať osobne do školy. Existuje síce možnosť, len v tom prípade ak to škola umožní, vypísať prihlášku vášho dieťaťa v predstihu. Na zápise vám už bude len predložená polovyplnená prihláška, ktorú stačí podpísať.

Na zápis musí zákonný zástupca prísť s dieťaťom osobne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček