Regióny Bratislava Top

Rodičia zo školy HRÔZY PREHOVORILI: Čo sa dialo za zatvorenými dverami gymnázia?

Gymnázium v Bratislave po požiari. Zdroj: Ramon Leško

BRATISLAVA – Slovenskom otriasli desivé prípady mladých študentov, ktorí sa rozhodli brutálnym spôsobom ukončiť svoj život. Prvým zo študentov bol len 19-ročný Juraj, ktorý najskôr chladnokrvne zastrelil na Zámockej v Bratislave dvoch mladých mužov a neskôr otočil zbraň proti sebe. Pred pár dňami zase došlo k tragickej smrti ďalšieho študenta, a to len 18-ročného Benjamína, ktorý zapálil školu a sám v nej uhorel. Obaja chlapci pritom navštevovali Školu pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici, okolo ktorej sa po dvoch brutálnych incidentoch viedlo množstvo špekulácií.  Rodičia, ktorých deti túto školu navštevovali, sa rozhodli prehovoriť.

 

Koncom minulého roka otriasla Slovenskom brutálna vraždy dvoch mladých ľudí. Len 27-ročného Juraja a 23-ročného Matúša brutálne zavraždil študent Juraj. Ten sa vybral v osudný večer na Zámockú ulici pred podnik Tepláreň, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita. Práve tam 19-ročný Juraj zastrelil dvoch mladých mužov. Jeho našli až na druhý deň. Tiež mŕtveho. Zbraň otočil aj proti sebe.

K ďalšiemu desivému incidentu došlo v sobotu 1. júla. Len 18-ročný Benjamín najprv  zapáliť 14 áut vo firme, kde pracoval. To mu však nestačilo. Vybral sa aj do gymnázia pre nadané detí, ktoré navštevoval. Rebríkom sa mu podarilo dostať do vnútra, kde si na svoj desivý čin vybral zborovňu. Následne ju polial benzínom a zapálil. V obrovskom požiari prišiel o život aj Benjamín. Podľa portálu tvnoviny sa mali dokonca vrah zo Zámockej Juraj a Benjamín poznať. Spoločne chodievali na karate.

Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici, ktorú obaja navštevovali, patrí medzi najlepšie na Slovensku. Podľa portálu INAKO sa jej podarilo získať 9,6 bodov z 10 v školskom roku 2021/2022. Napriek tomu sa v poslednom období špekulovalo, či na deti nie je v škole prehnane vyvíjaný nátlak. Rodičia však s týmto postojom nesúhlasia.

Rodičia bojujú za zachovanie školy, čo sa deje za zatvorenými dverami?

Na internete sa objavil podporný list, spolu s otvorenými vyjadreniami rodičov, ktorých deti danú školu navštevovali. “Netušíme, čo sa skrýva za individuálnou tragédiou z tohto víkendu, a ani nám neprináleží skúmať, či hodnotiť to. Nechávame to v kompetencii zodpovedných orgánov a inštitúcií. V tejto chvíli plnej napätia a neistoty sa však chceme my, rodičia detí študujúcich na tejto škole a absolventi školy, vyjadriť plnú podporu a dôveru vedeniu, pedagogickému zboru a psychológom školy. Táto škola je známa a unikátna tým, že vzdeláva nadané deti a dosahuje vynikajúce výsledky,” píšu rodičia v liste.

Podľa nich sa deti za zatvorenými dverami školy plne vzdelávajú a rozvíjajú si kritické myslenie. “Deti sú vedené a podporované v samostatnom kritickom  myslení, triezvom a racionálnom vyhodnocovaní informácií a k vzájomnej diskusii s rešpektom, o čom svedčí aj tohtoročné 1. a 3.miesto študentov ŠpMNDaG v celoslovenskom kole olympiády kritického myslenia,” dodali. Škola sa pritom nielenže snaží deti vzdelávať, ale kladie dôraz aj na prijatie každého jednotlivca s jeho vlastnou osobnosťou. “Vnímame dlhoročné obrovské osobné nasadenie vyučujúcich, ktorého výsledkom je, že deti chodia do školy s radosťou, neboja sa klásť otázky, diskutovať, vyjadriť svoj názor. Sú vedené k tolerancii a všeobecnému vzájomnému rešpektu. Zároveň majú ustavičnú možnosť pomoci a podpory niekoľkých školských psychológov. Individuálny a láskavý prístup umožňuje rozvíjať a podporovať individuálne talenty a nadanie našich detí. Ako rodičia sme vďační, že majú možnosť vzdelávať sa na takejto škole, ktorá svojou podstatou stelesňuje to, ako by mala vyzerať vzdelávacia inštitúcia v 21. storočí. Pritom nejde o materiálne podmienky tejto školy, ale o hlboko ľudský, rešpektujúci a chápavý prístup každého jedného zamestnanca tejto školy,” dodali rodičia.

Zároveň popierajú tvrdenia, žeby bol na deti kladený prehnaný nátlak. “Absolútne nesúhlasíme s názorom, že deti nemôžu zlyhať, byť slabšie, a to len z dôvodu, že sú nadané. Naopak, deti sú vedené k tomu, že môžu robiť chyby, majú na ne právo, pretože práve chyby im pomáhajú učiť sa, a nemusia sa za ne hanbiť. Škola nevedie deti k predstave o samých sebe, že sú najlepšie. Škola deti stimuluje a podporuje v rozvoji ich nadania a talentu,” skonštatovali a v závere vyjadrili plnú podporu škole.