Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Rodiny siahnu HLBŠIE do vrecka: Školy a škôlky ZVYŠUJÚ poplatky! Vieme, o koľko

Cenový šok. Poplatky za stravovanie sa na základných školách radikálne zvýšili. Ilustračné foto. Zdroj: Peter Korček

BRATISLAVA – Zdražovanie, zvyšovanie poplatkov, nové a nové náklady. Situácia na Slovensku sa od januára 2023 nezmenila a nezlepšila. Najmä v rodinách, ktoré majú deti v školách a škôlkach je rozpočet poriadne našponovaný. Zisťovali sme, aká je situácia v najväčších slovenských mestách a mestských častiach s poplatkami za školy a škôlky.

 

V Košiciach museli od januára zvýšiť takmer všetky poplatky. Rodičia zaplatia príspevok za pobyt dieťaťa v škôlke vo výške 40 eur namiesto pôvodných 20 eur. U predškolákov v každej materskej škole v meste bude aj naďalej platiť, že ich príspevok vo výške 46 eur mesačne financuje štát. „Od nového roka sa zvýšili poplatky aj za školské kluby detí z 11 eur na 15 eur. Rodičia škôlkarov zaplatia svojim deťom za celodennú stravu pozostávajúcu z desiaty, obeda a olovrantu 2,30 eur  namiesto terajších 1,45 eur denne. Žiakom prvého stupňa základnej školy až do veku 11 rokov sa poplatok za obed zvýšil z 1,15 na 1,90 eur a ich starším spolužiakom z 1,23 na 2,10 eur,“ informuje magistrát mesta. Vzrástli aj ďalšie príspevky pre žiakov základných umeleckých, respektíve jazykových škôl či Centier voľného času v meste.

„Ak nechceme úplne zastaviť služby občanom, musíme, žiaľ, pristúpiť niekedy aj k nie populárnym opatreniam. Všade budú peniaze chýbať. Preto musíme schváliť zmeny VZN, ktoré sa týkajú poplatkov, nájsť dodatočné zdroje a diskutovať o tom, či si mesto vie zobrať úver. V NR SR alebo na strane vlády vstúpilo do procesu prípravy rozpočtu mesta na rok 2023 toľko nepredvídaných štátnych zmien, že ho teraz na rokovanie zastupiteľstva nepredkladáme. Až keď nájdeme dohodu, potom ho môžeme začiatkom budúceho roka schvaľovať. Dovtedy bude musieť mesto hospodáriť v rozpočtovom provizóriu,“ skonštatovali z košického magistrátu.

 

Cenový šok. Poplatky za stravovanie sa na základných školách radikálne zvýšili. Ilustračné foto. Zdroj: Peter Korček

Mesto Prešov zvažuje zvyšovanie poplatkov v ŠKD. Dôvodom je legislatívna zmena v školskom zákone od 1.1.2022, keď maximálny počet detí je v jednom oddelení stanovený na 25 detí. Ďalším dôvodom je zvyšovanie cien energií. S vysokou pravdepodobnosťou sa budú zvyšovať aj poplatky v školských jedálňach. „Nový návrh o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je v štádiu návrhu, ktorý musí prejsť štandardným procesom schvaľovania mestom Prešov.  Z tohto dôvodu sa nám navýšil počet oddelení v ŠKD a tým pádom aj počet vychovávateliek. O akejkoľvek zmene výšky poplatkov v ŠKD alebo v školských jedálňach však budeme rodičov a zákonných zástupcov detí v predstihu informovať. V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta taktiež plánujeme úpravu poplatkov. Ich výška sa bude odvíjať od zmeny výšky percenta zo sumy životného minima,“ vyjadril sa Vladimír Tomek, z Kancelárie primátora mesta Prešov.