Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Ján Mrva (Nezávislý)

BRATISLAVA – Bratislavským županom sa chce stať aj nezávislý kandidát Ján Mrva. Prečítajte si, čo je podľa neho najväčší problém samosprávneho kraja a ako by to zmenil.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy? 

Pýtam sa na to ľudí na uliciach a námestiach v našom kraji. Opakujú mi, že majú náš kraj radi, ale myslia si, že máme ďaleko naviac. Najmä v doprave hanebne zaostávame. Treba oceniť, že župa postavila most Slobody, ale to bolo už dávno. Viete, my sme tu tak trochu dopravne zakliati. Ešte aj v erbe kraja je to pálfyovské zlomené koleso. Ľudia denne strávia čakaním v doprave obrovské množstvo času, ktoré by mohli venovať rodinám. Mesto s krajom nie je dopravne v súlade, ale vo vojne. A to musíme zmeniť.

S mojimi expertmi sa zhodujeme, že jedným z našich prvých krokov by určite bol okamžitý a objektívny prieskum dopravy v kraji, aby sme mohli posúdiť stav dopravy a ciest. Na základe toho vyvoláme rokovania s ministrom dopravy a generálnym riaditeľom diaľnic s požiadavkou postaviť križovatku Triblavina tak, ako je povolená a na základe dopravných prieskumov aj súbežnými cestami. Určite potrebujeme rokovať so Slovenskou správou ciest o rozšírení Seneckej cesty na štvorpruhovú. Tiež zintenzívniť práce na Pezinsko-Grobsko-Modranskom obchvate. Ďalej by som sa pozrel na štruktúru eurofondov a ich využitie pri projektovaní a výstavby cyklotrás po celom kraji, ktoré vieme stavať aj preto, že som autorizovaný geodet. Vyriešim pozemkové problémy a vysvetlím aj úradníkom na ministerstvách či magistráte, ktorí všade hľadajú „zádrhele“ a projekty len brzdia. Som praktický stavbár s hlavou na Zemi a tímom, čo veci rieši a nenechá sa odradiť, že to nejde. Myslím si že cyklotrasy by mali byť nielen v kopcoch Karpát, ale aj popri miestnych potokoch či cestách, železniciach ale aj v mestách, teda všade, kde sa to dá. S tým úzko súvisí riešenie bezbariérovosti verejného priestoru. Bezbariérovosť sa dotýka všetkých, či už sú to mamičky so svojimi ratolesťami v kočíkoch, starí ľudia so sťaženou pohyblivosťou alebo občania so zdravotným znevýhodnením.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Kdekoľvek sa spýtate ľudí, najpálčivejším problémom je individuálna a hlavne verejná doprava. Objavujú sa nekoncepčné riešenia. Už pred 10 rokmi som inicioval aktivitu na využitie prímestských vlakov v kombinácii so záchytnými parkoviskami. To by riešilo dopravu tzv. cezpoľných zamestnancov, ktorí denne chodia za prácou do hlavného mesta. Na to by mala byť na naviazaná električková doprava a dnes čím viac využívaná cyklodoprava. K tej je potrebné vzájomne prepojiť jednotlivé cyklokoridory, aby človek mál možnosť bezpečne sa dopraviť na bicykli do ktorejkoľvek časti Bratislavy či kraja.

Župa by sa mala venovať sa aj budúcnosti dôchodcov pretože obyvateľstvo kraja starne. Je potrebné pripraviť realistický scenár pre staršie generácie, nielen diskutovať o sieti domovov sociálnych služieb. S dôchodcami súvisí aj stredoškolské vzdelávanie. To pripravuje žiakov na ich budúce povolania a vlastne zabezpečuje generáciu, ktorá bude cez odvody v dôchodkovom systéme prispievať práve na dôchodky. Kvalitné stredné školstvo prepojené na prax (teda duálne vzdelávanie) teda pomáha riešiť aj starnutie obyvateľstva.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Samozrejme, začiatkom mája, hneď ako som začal zbierať podpisy, som zriadil transparentný účet. Som za prehľadné financovanie a otvorenú komunikáciu. transparentný prístup presadzujem aj na miestnom úrade vo Vajnoroch.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Som vo svojom okolí známy ako tvrdohlavý bojovník. Nečakám so založenými rukami, ale aktívne hľadám riešenia. V spolupráci s poslancami krajského zastupiteľstva a v spolupráci s obcami a mestami v kraji by som pri riešení problému predkladal jednotlivým ministerstvám návrhy riešení. Aktívne by som žiadal o rokovania s ministrami dopravy, školstva,  pôdohospodárstva či s Národnou diaľničnou spoločnosťou, železnicami, Slovenskou správou ciest atď. Ak by to nepomohlo, asi by som zvažoval iné kroky, napríklad formou verejných podujatí zameraných na podporu riešenia problému. Ľudia chcú aktívnejší kraj a ja im s mojou bojovnosťou taký prinesiem.

Foto: Ján Mrva