Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Karol Pataky (Most-Híd)

KOŠICE – xxx

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojní so súčasným vedením župy?

Vysoko si cením každú pozitívnu iniciatívu, ktorá sa v rámci zákonných možností uskutočnila v záujme našich občanov za posledné roky. Zároveň však musím dodať, že by som neprijal kandidatúru našej strany na post predsedu samosprávneho kraja, ak by som neveril tomu, že sa dá urobiť ešte viac pre našich občanov a pre náš kraj. Avšak už hneď na začiatku volebnej kampane by som chcel podotknúť, že nie som zástancom takej politiky, ktorá nové zmeny uskutočňuje na úkor starých, zabehnutých a dobre fungujúcich. Tam, kde budú potrebné radikálne zmeny, môžu odo mňa občania, ktorí mi dali svoj hlas, očakávať rázne vystupovanie, a zároveň ak bude možné staviať na pevné základy výsledkov práce mojich predchodcov, budem ich podporovať a v práci pokračovať. Potrebujem však k tomu pomoc všetkých čestných občanov.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Samosprávne kraje majú kompetencie v oblastiach pozemných komunikácií, autobusovej dopravy, civilnej ochrany, sociálnej pomoci, územného plánovania, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, zdravotníctva, humánnej farmácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Žiaľ, vidím vážne nedostatky v týchto oblastiach. Človek, ktorí vníma veci okolo seba a chodí s otvorenými očami, nemôže byť spokojný s našou infraštruktúrou, stavom našich ciest a nemyslím si, že je všetko v najväčšom poriadku v oblasti školstva, zdravotníctva alebo sociálnych služieb. Ja som ale presvedčený o tom, že najväčšie nedostatky nášho kraja spočívajú skôr vo veľkom počte nezamestnaných a v tom, že finančné ohodnotenie našich pracovníkov nieže nesiahajú na európske normy, ale vo väčšine prípadov sa ani nepriblížia výplatám západných krajov našej republiky. Ako ekonóm, primátor a regionálny politik tvrdím, že riešením väčšiny sociálnych problémov je zlepšenie ekonomiky.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Samozrejme. V tomto smere sme prvé kroky urobili ešte počas leta, finančné pohyby týkajúce sa politickej kampane si môžete odsledovať na webovej stránke – transparentneucty.sk.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Nemyslím si, že by bolo treba „nútiť ” tak súčasnú, ako aj predchádzajúce vlády, aby upriamili pozornosť na problémy jednotlivých krajov. Je potrebné pomenovať skutočné problémy a vytýčiť jasné, dosiahnuteľné / uskutočniteľné ciele a snažiť sa dosiahnúť korektnú a jasnú spoluprácu medzi vedúcimi predstaviteľmi štátu, politických strán a samosprávnych krajov. Pri uskutočnení promptných, účinných riešení a konkrétnych návrhov nemôžeme vylúčiť ani ciele opozície. Samozrejme, iba v tom prípade, ak ich ciele sú poctivé, úprimné a neprejavia sa len ako ich aktuálne politické záujmy.

Foto: FB / Karol Pataky