Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Milan Urbáni (SMS)

BANSKÁ BYSTRICA – Záujem šéfovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju má aj politický veterán Milan Urbáni, ktorý kandiduje za stranu SMS. Ak chcete vedieť, aký je jeho názor na terajšie vedenie župy a čo by zmenil, čítajte ďalej.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

V prvom rade by som rád podotkol, že o žiadnej župe neviem, ale ak máte na mysli BBSK, tak toto „vedenie” tu nikdy nemalo byť. Sučasný predseda VÚC nevyhral voľby, ale predchádzajúci predseda Maňka prehral. Smer podcenil voľby a je zodpovedný za súčasnú situáciu. BBSK nefunguje tak, ako by mal, chýba kontakt s občanom, zdĺhavé vybavovanie agendy, neexistujú rozvojové projekty, investori žiadni, žiadne eurofondy, veľká nezamestnanosť v regióne, chátrajúce objekty v majetku VÚC, dlhé čakacie doby na umiestnenie v sociálnych ústavoch, turizmus, kultúra, šport bez rozvoja, zdevastované cesty. O integrovanom dopravnom systéme môžeme len snívať, ako aj o pravidelnej leteckej doprave. Banskobystrický kraj stagnuje. Môže byť niekto spokojný s takýmto vedením? A to som spomenul len najpálčivejšie problémy.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Z toho, čo som spomenul v úvode, rezultuje najvyššia nezamestnanosť v SR v našom kraji, najnižšie platy, slabá kúpna sila obyvateľov a nízka spotreba, zničené staré priemyselné a poľnohospodárske podniky a nové, ktoré by ich nahradili, je veľmi poskromne. Vytratil sa život z vidieka, ľudia musia odchádzať za prácou. Prácu, čo znamená fabriky, oživenie poľnohospodárstva treba priniesť späť k ľuďom. Aktívne začať riešiť rómsku otázku a investovať do nej, aby sme mali vzdelaných, zdravých a zamestnaných Rómov s primeraným platom, pretože táto populácia je v našom kraji početná a ubiedená. V kraji máme veľkú časť aj nerómskej populácie, ktorá žije v chudobe a treba im pomôcť rozvojovými projektami. Sieť zdravotných zariadení je potrebné prehodnotiť, lebo nie všetci občania majú dostupnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť. V posledných rokoch nastala stagnácia vo všetkých oblastiach v našom kraji.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

So zverejnením financovania mojej kampane nemám problém, každý si môže predsa pozrieť transparentný účet a oznamujem, že kampaň si budem financovať z mojich vlastných peňazí, nechcem byť nikomu zaviazaný, chcem ostať slobodný človek a aj slobodný predseda VÚC. Kandidujem, lebo chcem a viem, ako pomôcť tomuto regiónu. Kto ma pozná, vie, že sa vložím celý do funkcie a kto ma nepozná, verte, že Vás nesklamem a budem robiť pre všetkých občanov.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Roky hovorím, že decentralizácia na Slovensku je podvod, lebo VÚC nemajú všetky kompetencie, ktoré by mali mať a ani financie na ich realizáciu. Vláda by mala aktívnejšie spolupracovať s predsedami VÚC, prizývať ich k všetkým strategickým rozhodnutiam vrátane investícií zahraničných i domácich, aby sa vyrovnali regionálne rozdiely. V mojich tézách idem až tak ďaleko, že ak vláda nebude kooperovať, tak budem bojovať za vytvorenie autonómie v kraji. Súčasťou projektu by malo byť aj vytvorenie tretieho metropolitného centra súmestím Banská Bystrica, Zvolen a priľahlé obce a mestá.

Foto: Ateeray – reklamný dom