Župné voľby Top Rozhovory

ROZHOVOR s kandidátom na župana: Pavol Frešo

BRATISLAVA – Súčasný bratislavský župan Pavol Frešo sa svoju pozíciu chystá obhájiť. Prečítajte si, čím chce v silnej konkurencii deviatich ďalších kandidátov terajší predseda VÚC zaujať.

Prečítajte si profil kandidáta!

1.) Ako ste spokojný so súčasným vedením župy?

Župa je finančne zdravá, podarilo sa nám radikálne znížiť dlh zo 46,09% v roku 2009 na 27,79% ku koncu prvého polroka 2017. Napriek tomu sme rozbehli modernizačné projekty na našich školách a domovoch sociálnych služieb, na stredných školách budujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy, s partnermi sme vytvorili excelentnú Duálnu akadémiu a zachránili sme Cvernovku či Starú jedáleň . Vybudovali sme unikátnu dotačnú schému na podporu kultúry, turizmu, vzdelávania, športu a rozvoja vidieka. Pripravujeme vybudovanie rodinného parku v Petržalke či záchranu areálu bývalej fabriky na Patrónke. Tých úspešných projektov, ktoré skvalitňujú život v našom kraji, však bolo omnoho viac.

2.) Čo je najpálčivejší problém župy?

Najvážnejšími problémami sú doprava a výrazne obmedzené možnosti čerpania eurofondov. Dopravnú situáciu v kraji môže výrazne vylepšiť projekt dopravy zdarma, na ktorú by mali nárok všetci obyvatelia kraja. Predpokladám, že tento projekt by mohol motivovať desiatky tisíc ľudí, ktorí tu žijú, nahlásiť si aj trvalý pobyt v kraji. Tým by ich podielové dane plynuli do rozpočtu župy, Bratislavy alebo obce, v ktorej bývajú. Vďaka tomu by  zavedenie dopravy zdarma nespôsobilo výpadky v rozpočtoch BSK a Bratislavy. V Bruseli sa zároveň snažíme presvedčiť politikov, že štatistiky, podľa ktorých patríme medzi najbohatšie regióny a preto máme výrazne obmedzené eurofondy, sú zvrátené. Keby sme mohli čerpať eurofondy tam, ako ďalšie kraje, modernizácie župy by prebiehala ešte rýchlejšie.

3.) Plánujete zverejniť financovanie kampane?

Samozrejme. Všetky platby si budete môcť pozrieť na transparentnom účte.

4.) Ako by ste zatlačili na vládu, aby venovala VÚC viac pozornosti?

Neviem, či je to úplne vhodné. 🙂 Vždy, keď vláda venuje viac pozornosti VÚC, tak jej chce zobrať nejakú z kompetencií alebo časť príjmov. Naposledy to bolo v oblasti odborného vzdelávania. A pritom som presvedčený, že práve kraje majú najlepšie informácie o potrebách trhu práce, pretože komunikujeme s firmami a vieme, o ktoré profesie majú záujem. Práve preto sme vytvorili s Volkswagenom a ďalšími partnermi Duálnu akadémiu, práve preto budujeme na školách centrá odborného vzdelávania, dokonca podporujeme rozširovanie a modernizáciu materských škôl.

Foto: SITA/Peter Maďar