Sabinov chce rekonštruovať budovu úradu a zriadiť centrum sociálnych služieb

SABINOV – Výstavba bytového domu, rekonštrukcia budovy mestského úradu, ako aj výstavba nového centra sociálnych služieb sú jedny z priorít mesta Sabinov v aktuálnom volebnom období.

Primátor Michal Repaský vyhlásil, že v rámci výstavby 24-bytovej jednotky chcú preinvestovať 1,7 milióna eur. „Ak nám to poveternostné podmienky dovolia, chceli by sme v máji bytový dom skolaudovať. Samozrejme, k tomu patrí aj technická infraštruktúra, čiže parkoviská a odstavné plochy,“ uviedol Repaský s tým, že stavba bude financovaná z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V tomto roku by chceli tiež realizovať detské ihrisko Rodinka. „Dostali sme dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 50.000 eur, ale vzhľadom na vysokú cenu agátového dreva to nevieme za takéto peniaze vysúťažiť.“ Poslanci schválili 30.000 eur k projektu s tým, že sa snažia získať agátové drevo z Maďarska.

Mesto bude tiež realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach 17. novembra, Ružovej a Poľnej. Ide o investíciu vo výške viac ako 720.000 eur. Nenávratný finančný príspevok radnica získala od rezortu vnútra. „Máme naprojektované ďalšie lokality, kde by sme chceli vybudovať polopodzemné kontajnery. Išlo by o tretiu etapu. Máme naplánovaných približne 230.000 eur,“ uviedol Repaský.

Z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia radnica získala dotáciu vo výške 1,1 milióna eur na rekonštrukciu budovy MsÚ. „Zhotoviteľská firma deklarovala navýšenie potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu, pretože za vysúťaženú sumu to nevie zrealizovať. Išlo približne o 250.000 eur,“ vysvetlil primátor a doplnil, že mesto následne odstúpilo od zmluvy s firmou a podalo žiadosť v sume 1,1 milióna eur v rámci plánu obnovy cez Ministerstvo dopravy SR.

Rovnako z plánu obnovy cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce mesto financovať vybudovanie centra sociálnych služieb. Pôjde o zariadenie s kapacitou pre 30 ľudí a vlastnou kuchyňou. Verím, že do konca marca podáme projektový zámer a budeme úspešní,“ doplnil primátor s tým, že hľadajú vhodný pozemok, ktorý by zakúpili. Celkové náklady projektu predstavujú sumu približne 2,7 milióna eur. „V rámci Miestnej akčnej skupiny Sabinovsko ideme realizovať projekt v hodnote približne 99.000 eur so spoluúčasťou. Jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cyklochodníku. Pribudnú tu nabíjačky, cykloprístrešky, ako aj cykloznačenie,“ povedal Repaský.

Medzi ďalšie plánované investície mesta patrí regenerácia vnútroblokov na Ulici Mieru, vybudovanie cyklochodníka v hradobnej uličke, rekonštrukcia kostola v evanjelickej záhrade, ako aj vybudovanie nového zberného dvora.

 

 

 

Viac o téme: Centrum sociálnych služieb, eurofondy, investície, priority, Sabinov, úrad

Súvisiace články