Šéfovia štátnych podnikov sedia na zlatých stoličkách. Priznali státisícové odmeny

BRATISLAVA – Šéfujú štátnym podnikom, sú súčasťou ich predstavenstva alebo rady. Ich tváre a často aj mená sú pre väčšinu verejnosti veľkou neznámou. Ich zárobky za vykonávané funkcie však častokrát dosahujú státisíce a prekonávajú aj platy poslancov či členov vlády. Rovnako ako politici, aj oni museli predložiť Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií do konca marca svoje majetkové priznania. Poslanci sa nimi zaoberali minulý týždeň na poslednej schôdzi pred letnou prestávkou. Glob.sk sa pozrel na to, ktorým funkcionárom na lukratívnych postoch v podnikoch, ktoré má pod palcom štát, sa darilo po finančnej stránke najlepšie. 

 

Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 38 529 eur

Paušálne náhrady: 16 092 eur

Ostatné príjmy: 464 535 eur (predaj nehnuteľností, výnosy zo zmeniek, podiel na zisku)

Spolu: 519 156 eur

Čo ešte priznal: zastavné plochy, záhrada, altánok, štyri domy, orná pôda, hodinky, umelecké diela a predmety, šperky, finančné prostriedky v banke a hotovosť, cenné papiere , zariadenie domácnosti, hypotéka, auto, zbierka mincí

Pavol Pavlis, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 21 283 eur

Paušálne náhrady: 16 092 eur

Ostatné príjmy: 199 000 eur (prenájom a predaj bytu)

Spolu: 236 375 eur

Čo ešte priznal: dva byty, chata, penzión, obchodné podiely, zariadenie bytov a chaty, úspory v bankách, úver v banke, osobný majetok

Pavol Pavlis

Pavol Pavlis. Zdroj: archív

Ján Valko, predseda predstavenstva SPP

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 115 416 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 115 416 eur

Čo ešte priznal: orná pôda, dve motorky, štvoro hodiniek, auto, prijatá pôžička, úspory v bankách a hotovosť

Vladimír Dvoráček, člen Bankovej rady NBS

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 48 000 eur

Paušálne náhrady: 117 770 eur

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 165 770 eur

Čo ešte priznal: dva byty, dom, chata, zýhrada, finančné aktíva, zariadenie, zastavané pochy a nádvoria, záhrada

Jozef Makúch, člen Bankovej rady NBS (už nie je vo funkcii)

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 48 000 eur

Iné: 196 292 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 13 755 eur

Spolu: 258 047 eur

Čo ešte priznal: zastavané plochy a nádvoria, záhrady, dom, zariadenie domu, obrazy, vklady na účtoch

Jozef Makúch. Zdroj: Glob.sk / David Duducz

Karol Mrva, člen Bankovej rady NBS

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 48 000 eur

Iné: 115 235 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 163 235 eur

Čo ešte priznal: dva domy, zariadenie domu, dve autá, peňažné vklady

Ľudovít Odór, člen Bankovej rady NBS

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 48 000

Iné: 120 640 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 30 130 eur

Spolu: 198 770 eur

Čo ešte priznal: dva byty, zariadenie bytu, vklady v bankách, auto, podielové fondy

Ľuboš Pástor, člen Bankovej rady NBS

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 48 000 eur

Iné: 525 597

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 573 597 eur

Čo ešte priznal: dom, dva byty, záhrady, auto, zariadenie domu, dôchodkové sporenie, vklad na bankovom účte, cenné papiere

Jaroslav Rezník, riaditeľ RTVS

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 95 949 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 95 949 eur

Čo ešte priznal: dva byty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, pozemok, auto, zariadenie bytu, dom, záhrady, garáž

Jaroslav Rezník. Zdroj: TASR

Vladimír Puchala, šéf TASR

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 79 313 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 79 313 eur

Čo ešte priznal: dom, byt, auto, hypotéka

Marián Albert, podpredseda predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 38 042 eur

Iné: 71 493 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 109 535 eur

Spolu: 219 070 eur

Čo ešte priznal: tri domy, rekreačné zariadenie, štyri byty, zastavané plochy a nádvoria, dve hypotéky, dve autá, apartmánový byt, garáž

Ján Barczi, predseda Predstavenstva TIPOS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 22 896 eur

Iné: 83 066

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 3 220 (prenájom a predaj hnuteľnej veci)

Spolu: 109 182 eur

Čo ešte priznal: dva byty, dom, vodná plocha, lesný pozemok, orná pôda, trvalé trávnaté porastym zastavané plochy a nádvoria, obrazy a zariadenie domácnosti, finančné prostriedky v banke, úvery, záhrada

Martin Bohoš, člen Predstavenstva TIPOS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 17 172 eur

Iné: 72 476 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 89 648 eur

Čo ešte priznal: byt, garáž, zastavané plochy a nádvoria, vybavenie domácnosti,,peniaze v banke, akcie, obchodné podiely v s.r.o.

Miroslav Božik, člen predstavenstva Jadrovej vyraďovacej spoločnosti 

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 44 991 eur

Iné: 102 618 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 147 609 eur

Čo ešte priznal: tri domy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, peniaze v banke

Eduard Čengel, člen Predstavenstva Slovenskej konsolidačnej

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 14 305 eur

Iné: 87 937 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 102 242 eur

Čo ešte priznal: tri byty, vybavenie domácnosti, majetkové podiely, financie v bankách, cenné papiere

Zoltán Gyurász, člen predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 17 172

Iné: 65 991 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 19 000 (tantiémy)

Spolu: 255 163 eur

Čo ešte priznal: auto, motorka, cenné papiere, podiely v spoločnosti, peniaze v bankách, chata, dva byty, rozostavaná stavba

Martin Golis, člen predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 19 461 eur

Iné: 231 979 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 251 440 eur

Čo ešte priznal: trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, auto, hotovosť, účty v bankách, hypotéka, rodinný dom, dom, penaize na účtoch, cennosti

Milan Hargaš, člen predstavenstva SPP

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 92 070 eur

Iné: 24 960 eur

Paušálne náhrady: 4 542 eur

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 121 572 eur

Čo ešte priznal: záhrady, garáž, zastavaná plocha a nádvorie,

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko 

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 13 330 eur

Iné: 124 348 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 137 678 eur

Čo ešte priznal: zastavané plochy a nádvoria, peniaze v banke, tri hypotéky, auto, byt

Filip Hlubocký. Zdroj: TASR

Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 11 420 eur

Iné: 138 470 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 149 890 eur

Čo ešte priznal: dom, dva byty, dve garáže, lesné pozemky, pozemok, dve autá

Patrik Horný, člen predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (už nie je vo funkcii)

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 11 793 eur

Iné: 106 252 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 118 045 eur

Čo ešte priznal: dve autá, podiel v obchodnej spoločnosti, investičné životné poistenie, úspory, úver, dve hypotéky, podiel v obchodnej spoločnosti

Ján Horváth, člen predstavenstva Jadrovej vyraďovacej spoločnosti

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 44 991 eur

Iné: 114 173 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 159 164 eur

Čo ešte priznal: dom, záhrada, pozemok, úspory v bankách, byt, dôcodkové sporenie, akcie

Martin Kabát, predseda predstavenstva BIONT-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 43 205 eur

Iné: 131 810 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 175 015 eur

Čo ešte priznal: pozemky, dom, motorka, hypotéka, vybavenie domácnosti, spotrebný úver

Peter Kapusta, podpredseda Predstavenstva Slovenskej pošty

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 15 914 eur

Iné: 128 367 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 144 281 eur

Čo ešte priznal: tri byty, šesť domov, tri garáže, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, lesné pozemky, orná pôda, zbierka obrazov a mincí, majetkové práva, vlastnícke podiely v spoločnosti, lesné pozemky

Peter Kapusta. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Tomáš Klein, člen predstavenstva Jadrovej vyraďovacej spoločnosti

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 39 867 eur

Iné: 102 568 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 142 435 eur

Čo ešte priznal: byt, zastavané plochy a nádvoria, nebytový priestor, obchodný podiel, garáž, vonkajšie parkovacie státie, úspory v banke, stavebné sporenie, pôžička, zariadenie bytu, dôchodkové sporenie

Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva TRANSPETROL

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 49 579 eur

Iné: 135 786 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 185 365 eur

Čo ešte priznal: rodinný dom a garáž, chata, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, byt, lesné pozemky, nebytový priestor, pôžička bratovi, účty v bankách

Emil Krondiak, člen predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 19 462 eur

Iné: 229 312 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 248 774 eur

Čo ešte priznal: dom, štyri byty, zariadenie bytu, peniaze v bankách, cenné papiere, dlhopisy, peňažné fondy

Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 9 789 eur

Iné: 120 548  eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 130 337 eur

Čo ešte priznal: dom, byt, zastavané plochy, hypotéka, investície v podielových fondoch

Brian Lipták, predseda Predstavenstva Slovenskej konsolidačnej

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 20 034 eur

Iné: 95 687 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 115 721 eur

Čo ešte priznal: dva domy, záhrady, majetkové podiely v s.r.o., vybavenie domácnosti, auto, peniaze na účtoch, stavebný úver

Martin Malaník, člen predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 19 462 eur

Iné: 235 324 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 254 786 eur

Čo ešte priznal: zastavané plochy a nádvoria, dom, zariadenie domácnosti, umelecká zbierka, obchodné podiely, pohľadávky, akcie, dve hypotéky, gumený čln

Anton Masár, podpredseda Predstavenstva Jadrovej vyraďovacej spoločnosti

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 52 497 eur

Iné: 101 053 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 153 550 eur

Čo ešte priznal: dom, dva byty, dve autá, peniez v banke

Miroslav Obert, predseda predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 22 896 eur

Iné: 270 925 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 293 821 eur

Čo ešte priznal: byt, garáž, dve autá, motocykel, účet v banke

Miroslav Obert. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Michal Pokorný, člen predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 19 461 eur

Iné: 239 882 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 5 852 eur

Spolu: 265 195 eur

Čo ešte priznal: zastavné plochy a nádvoria, záhrady, kone, peniaze na účte, zariadenie domu, auto, pohľadávky, podiely v spoločnostiach

Martin Ružinský, člen predstavenstva TRANSPETROL

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 43 381 eur

Iné: 150 952 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 194 333 eur

Čo ešte priznal: dom, dva byty, účty v bankách, auto

František Sabol, predseda predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 114 000 eur

Iné: 99 409 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 10 320 eur (prenájom bytov)

Spolu: 223 729 eur

Čo ešte priznal: zastavané plochy a nádvoria, trávnaté porasty, záhrady, dva domy, krčma, orná pôda, finančné prostriedky, pôžičky, dve autá, dva úvery, hodinky, cenné papiere, podielové fondy, bytový dom, chata

Rudolf Slezák, podpredseda predstavenstva SPP

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 101 551 eur

Iné: 54 983 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 156 534 eur

Čo ešte priznal: lesné pozemky, vinice, záhrady, orná pôda, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, bytový dom, byt, hodinky, zbierka zbraní, hotovosť, peniaze na účte, pôžička, podiel v obchodnej spoločnosti, dôchodkové sporenie, hypotéka

Vladimír Palko, člen predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 19 462 eur

Iné: 226 617 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 246 079 eur

Čo ešte priznal: tri domy, orná pôda, zariadenie domov, vklady na účtoch, záhrada

Miroslav Stejskal, podpredseda predstavenstva SEPS-u

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 20 606 eur

Iné: 238 029 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 258 635 eur

Čo ešte priznal: dva byty, pozemky, dom, zariadenie bytu a domu, auto, pohľadávky, úspory na bankových účtoch

Martin Šustr, člen predstavenstva TRANSPETROL

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 37 184 eur

Iné: 158 549 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 195 733 eur

Čo ešte priznal: tri byty, dom, chata, účty v bankách, auto

Dušan Tomašec, predseda Predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (už nie je vo funkcii)

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 22 896 eur

Iné: 94 596 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 22 600 eur

Spolu: 140 092 eur

Čo ešte priznal: zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, dom, garáž, chatka, záhrada, byt, peniaze v banke, dve hypotéky, autopohľadávky, cenné papiere

Martin Vozár, predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 13 052 eur

Iné: 136 699 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 149 751 eur

Čo ešte priznal: hypotéka

Tomáš Borec, člen Rady EXIMBANKY

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 24 000 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: 526 805 eur (výkon advokátskeho povolania, prenájom)

Spolu: 550 805 eur

Čo ešte priznal: tri byty, dva elektromobily, dve autá, zastavaná plocha, záhrada, dve pivnice, tri garáže, pozemok, dom, podiel v s.r.o, zariadenie bytov, zariadnie kancelárie, hodinky, šperky, finančná hotovosť, umelecké predmety, hypotéka, motocykel

Tomáš Borec. TASR/ Martin Baumann

Monika Kohútová, predsedníčka Rady EXIMBANKY

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 102 887  eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 102 887  eur 

Čo ešte priznal: tri byty, dve garáže, záhrady, zastavané plochy, peňažné prostriedky

Michal Kozáčik, člen Rady EXIMBANKY

Príjem z výkonu verejnej funkcie: 106 727 eur

Paušálne náhrady: neuvedené

Ostatné príjmy: neuvedené

Spolu: 106 727 eur

Čo ešte priznal: byt, hypotéka, peniaze v banke

 

Viac o téme: Anton Masár, Banková rada, Brian Lipták, Cargo, Dušan Tomašec, Eduard Čengel, Emil Krondiak, EXIMBANKA, Filip Hlubocký, František Michvocík, František Sabol, Ivan Krivosudský, Jadrová a vyradovacia spoločnosť, Ján Barczi, Ján Horváth, Ján Valko, Jaroslav Rezník, Jozef Makúch, Karol Mrva, Ľubomír Kuťka, Ľuboš Pástor, Ľudovít Odór, majetkové priznania, Marián Albert, Martin Bohoš, Martin Golis, Martin Kabát, Martin Malaník, Martin Ružinský, Martin Šustr, Michal Pokorný, Milan Hargaš, Miroslav Božik, Miroslav Hlivák, Miroslav Hopta, Miroslav Obert, Miroslav Stejskal, NBS, oznámenia verejných funkcionárov, Patrik Horný, Pavol Gábor, Pavol Pavlis, Peter Kapusta, RTVS, Rudolf Slezák, SEPS, Slovenská záručná a rozvojová banka, SPP, štátne podniky, TASR, Tipos, Tomáš Klein, TRANSPETROL, Vladimír Dvoráček, Vladimír Palko, Vladimír Puchala, Zoltán Gyurász

Súvisiace články