Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Sieť chránených území na Slovensku má viacero nedostatkov, tvrdí OECD

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

BRATISLAVA – Sieť chránených území na Slovensku má viacero nedostatkov. Patrí medzi nich nízky podiel území národných parkov pod prísnou ochranou, prekrývajúce sa systémy ochrany, ktoré sú nesprávne nastavené a neprehľadné, a chýbajúce plány manažmentu. Vyplýva to z hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska, ktoré vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

“Pokračovanie v reforme chráneného územia je nevyhnutné. Prioritou je dokončenie zonácie národného parku, čo je náročné pre napätie medzi vlastníkmi pôdy a štátom, konflikty medzi ekonomickými záujmami a záujmami biodiverzity a veľký podiel pôdy v súkromnom vlastníctve,” skonštatovala organizácia. Rozhodujúce budú podľa nej silné participatívne procesy, efektívna komunikácia a ekonomické stimuly.

OECD v správe pripomína, že minulé rozhodnutia o využívaní pôdy mali za následok veľké monokultúrne polia a odstránenie krajinných prvkov. Táto situácia pretrváva aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a biodiverzita v poľnohospodárskej pôde naďalej klesá. Odporúča pokračovať v presadzovaní prírode blízkeho lesníctva, tiež obnovovať trávnaté plochy, mokrade a iné ekosystémy a podporovať krajinné plánovanie. Slovensku ďalej radí vypracovať národnú stratégiu a akčný plán pre biodiverzitu do roku 2030. To podľa organizácie poskytuje príležitosť na posilnenie ambícií a strategického rámca pre biodiverzitu krajiny.

Slovensko splnilo svoje klimatické ciele na rok 2020

OECD poukázala na to, že SR splnila svoje klimatické ciele na rok 2020, no vnútroštátne prognózy naznačujú, že nie je na ceste k nulovým emisiám.Očakáva sa, že väčšina zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 bude pochádzať z energetického priemyslu (s dodatočnou jadrovou kapacitou) a v menšej miere z priemyselných procesov,” uviedla. V právnych predpisoch Slovenska by sa podľa organizácie mala zakotviť uhlíková neutralita, definovať by sa mala aj energetická chudoba. “Krajina potrebuje obmedziť závislosť od áut a presunúť investície z ciest na železnicu, aby obmedzila emisie z dopravy,” tvrdí OECD v správe. Pokračuje, že potrebné je tiež uplatňovať zásady – znečisťovateľ a používateľ platí. Slovensko by sa malo snažiť aj o postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá.

Organizácia v správe zhodnotila, že znečistenie ovzdušia zostáva zdravotným problémom, veľa komunálneho odpadu končí na skládkach a pokrok v sanácii kontaminovaných lokalít je pomalý. “Krajina zlepšila čistenie odpadových vôd, ale čelí výzve rozšírenia pokrytia v mnohých malých obciach,” uviedla v správe. Tarify za vodohospodárske služby sú na Slovensku podľa OECD príliš nízke. Tvrdí, že konsolidácia obecných vodohospodárskych služieb by zlepšila prevádzkovú efektívnosť a finančnú udržateľnosť sektora. SR by mala zabezpečiť, aby výdavky Envirofondu boli v súlade s environmentálnymi a klimatickými cieľmi.