Spoločnosť Domáce

Slovenská republika vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Slovenská republika vyhrala spor s poľským investorom Muszynianka v medzinárodnej investičnej arbitráži. Predmetom sporu bola otázka využívania minerálnej vody z prameňov nachádzajúcich sa v slovenskej obci Legnava, ktorá sa mala prepravovať prostredníctvom potrubia do Poľska a fľaškovať v poľskej obci Muszyna. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

 

Rezort financií spresnil, že v stredu (7. 10.) bolo vydané konečné rozhodnutie arbitrážneho tribunálu v medzinárodnej investičnej arbitráži vedenej na základe žaloby poľskej spoločnosti Muszynianka Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia proti SR podľa dohody o ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou a Poľskou republikou.

Spor podľa MF SR spočíval vo využívaní minerálnej vody z prameňov v obci Legnava na Slovensku. Voda sa mala prepravovať potrubím do Poľska a tam fľaškovať v obci Muszyna. Žalobca požadoval od SR vyplatenie náhrady škôd vo výške takmer 170 miliónov eur z dôvodu, že novela Ústavy SR regulujúca vývoz nebalenej vody je v rozpore s medzinárodným právom.

Arbitrážny tribunál potvrdil, že regulácia zavedená novelou Ústavy SR nie je arbitrárna a žiadnym spôsobom nepredstavuje porušenie bilaterálnej investičnej dohody. Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu vytvára dôležitý precedens aj pre ostatné štáty EÚ, keďže deklaruje, že SR má právo v plnej miere ochraňovať svoje prírodné zdroje.

Z hľadiska právnej teórie ide podľa MF SR zas o precedens týkajúci sa vyvodzovania zodpovednosti za škodu. SR teda obhájila legalitu a proporcionalitu prijatej novely. Arbitrážny tribunál nepriznal ani oprávnenosť žalobcových údajných legitímnych očakávaní na vydanie povolenia na využívanie minerálnej vody, ani na uskutočnenie projektu ako takého. Formálne síce bolo priznané porušenie spravodlivého a rovného zaobchádzania (tzv. fair and equitable treatment) vo vzťahu k správnemu konaniu vo veci vydania povolenia na využívanie minerálnej vody, avšak bez ohľadu na toto porušenie plánovaný projekt vývozu minerálnej vody do Poľska aj tak nemohol byť žalobcom v konečnom dôsledku realizovateľný a preto toto porušenie nemohlo mať za následok ani vznik akejkoľvek škody žalobcu.

Rezort financií upozornil, že ide už o dvanástu medzinárodnú investičnú arbitráž v rade, v ktorej SR úspešne obhájila svoje záujmy. Arbitrážny tribunál nepriznal žalobcovi žiadnu náhradu škody. Slovenská republika naďalej zostáva jednou z mála krajín sveta, ktoré doteraz neboli zaviazané zaplatiť žalobcom žiadne náhrady škody.

Tlačový odbor MF SR dodal, že Slovensko v spore zastupoval interný tím Ministerstva financií SR spolu s advokátskou kanceláriou Squire Patton Boggs LLP.