Spoločnosť Domáce

Slovensko je najčastejšou krajinou vykorisťovania obetí. Počet zneužívaných mužov stále stúpa

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Občania sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi. Upozorňuje na to preventívna kampaň zameraná na obchodovanie s ľuďmi, ktorú spoločne spustili Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN) a európske krajiny. Účelom kampane je zdôrazniť, že obete majú práva, ktoré si môžu uplatňovať v každom štáte Európskej únie. Sú to právo na asistenciu a podporu, právo na ochranu, ľudské a pracovné práva, právo na pobyt a reintegráciu.

 

Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra. Ministerstvo tvrdí, že predaj ľudí patrí v 21. storočí medzi najvýnosnejšie nelegálne kriminálne aktivity, dôkazom smutnej bilancie sú aj desiatky zbedačených Slovákov ročne. Európske krajiny si dnes symbolicky pripomínajú deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, s ktorým bojujú krajiny rôznymi spôsobmi. „Ide o trestný čin bez hraníc, a to je dôvod, prečo európske krajiny združené v EUCPN a EUROPOL-e spojili sily a zapojili sa do tejto iniciatívnej kampane. Celá aktivita je navrhnutá tak, aby zahrnula aj potenciálne obete. Varovať ich chce, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi a informovať o tom, kde môžu nájsť pomoc, ochranu a informácie,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Súčasťou kampane sú taktiež podporné propagačné materiály ako plagát, nálepky a video. Zapojené štáty budú v najbližších mesiacoch podporovať kampaň a na rôznych verejných miestach zdieľať jednotlivé výstupy. Slovenská republika prostredníctvom svojho zástupcu, ktorého funkcia je zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, tiež šíri kampaň za účelom informovania o týchto právach. „Medzi vykorisťované obete patria aj mladistvé osoby, a preto v tejto súvislosti odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR počas celého roka organizuje prednášky, akcie a zážitkové workshopy pre študentov základných a stredných škôl,“ priblížilo ministerstvo vnútra. Preventívna kampaň je financovaná Fondom pre vnútornú bezpečnosť Od novembra sa budú môcť ľudia o tejto problematike informovať osobne v Informačných kanceláriách pre obete trestných činov v každom krajskom meste.

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, s ktorým bojujú krajiny rôznymi spôsobmi. Zdroj: TASR

Prípadom obchodovania s ľuďmi sa na Slovensku venuje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, ktorá je špecializovanou zložkou úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru. Na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi má Slovensko aj špecializovaný Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, avšak potrebnú pomoc obetiam poskytujú mimovládne organizácie.

Podľa štatistických údajov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v roku 2018 bolo v Slovenskej republike odhalených 56 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho boli dvaja cudzinci. Obeťami sa stalo 22 mužov a 34 žien, z toho dvanásť dievčat vo veku 11 až 16 rokov. Tretina obetí bola vykorisťovaná na Slovensku, išlo o ženy a dievčatá, ktoré boli prinútené poskytovať sexuálne služby alebo vydať sa. Najväčší dopyt po slovenských obetiach bol v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Prevažujúcou formou vykorisťovania obetí bolo vo všeobecnosti nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená práca a nútené sobáše, niekoľko obetí bolo však vykorisťovaných viacerými formami. Do špecializovaného programu vstúpilo v roku 2018 spolu 16 dospelých obetí.

Prevažujúcou formou vykorisťovania obetí bolo vo všeobecnosti nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená práca a nútené sobáše, niekoľko obetí bolo však vykorisťovaných viacerými formami. Zdroj: TASR / AP

Za rok 2019 bolo k 1. októbru v Slovenskej republike identifikovaných spolu 34 obetí, z toho 11 dospelých mužov a 23 ženských obetí, medzi ktorými bolo osem detských obetí. Deti boli vykorisťované sexuálne a za účelom núteného sobáša. Prvýkrát v histórii zbierania štatistických údajov o obetiach obchodovania s ľuďmi sa Slovenská republika stala najčastejšou krajinou vykorisťovania obetí, pričom v predošlom období to bola prevažne Spojené kráľovstvo, ale aj ďalšie krajiny západnej Európy. Do špecializovaného programu vstúpilo 13 dospelých obetí z celkového počtu identifikovaných obetí. Už štvrtý rok je počet mužov vstupujúcich do špecializovaného programu vyšší ako žien, čo signalizuje, že muži sa po svojich negatívnych skúsenostiach z obchodovania nachádzajú v ťažkých životných situáciách a potrebujú pomoc ako zraniteľná skupina obetí častejšie, informuje ministerstvo vnútra.