Domáce Politika Top

Smolíková z SNS chce spoločné triedy pre príbuzné odbory

BRATISLAVA – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) by mal podľa poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za SNS Evy Smolíkovej dovoľovať vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo pre niekoľko príbuzných učebných odborov.

Podľa nej by sa tak odstránili praktické problémy, keďže súčasné znenie školského zákona ustanovuje, že v strednej odbornej škole možno vytvoriť spoločnú triedu, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru.

Prax však podľa Smolíkovej ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné. Predložený návrh zákona podľa poslankyne uvedený problém rieši.

Foto: SITA