Domáce Top

Štát by sa mal zaoberať registrovanými partnerstvami

BRATISLAVA – Štát by sa mal podľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) vážne zaoberať registrovanými partnerstvami. Ako ďalej uviedla Monika Kršková zo strediska, rasizmus, extrémizmus a netolerancia sú i naďalej na Slovensku problémom. Práve o registrovaných partnerstvách sa píše vo výročnej správe SNSĽP, ktorú stredisko zverejnilo začiatkom mesiaca. Správa hodnotí dodržiavanie ľudských práv vrátane práva dieťaťa v 14 základných oblastiach, z ktorých vzišlo spolu 108 odporúčaní pre vládu, parlament, samosprávy, zamestnávateľov a ďalších partnerov, akými sú napríklad mimovládne organizácie.

Výkonný riaditeľ SNSĽP Marian Mesároš považuje správu, ktorá vznikla z praktických informácií strediska aj z osobitne vyžiadaných informácií od množstva subjektov, za prínosnú. “A to nielen pre nositeľov povinností zo súkromného či verejného sektora, ale aj pre oprávnené osoby, ako sú napríklad deti, zdravotne postihnutí či staršie osoby,” uviedla Kršková. Mesároš je presvedčený, že viaceré nedostatky je možné riešiť prostredníctvom konštruktívneho dialógu. Podľa neho je správa určená nielen pre slovenské subjekty, ale aj pre zahraničných partnerov strediska, ktorého vznik a fungovanie je späté s plnením úlohy OSN na Slovensku. Zahraničné prostredie je totiž dôležité aj preto, že Slovensko je signatárom množstva rôznych ľudskoprávnych medzinárodných záväzkov a je povinné ich čo najlepšie plniť, pripomenula.

“Správa samozrejme nie je všeliekom. My však už teraz vieme povedať, že odporúčania v nej uvedené sú konkrétnym a podrobným návodom, ako sa dá ľudskoprávna oblasť výrazne posunúť dopredu, aj s ohľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky,” vysvetlil Mesároš.

Výročná správa tiež poukazuje na rozšírený bossing a mobbing medzi učiteľmi základných a stredných škôl a nabáda na zlepšenie dostupnosti materských škôl a domovov pre seniorov. Osobitne ohrozenou skupinou sú žiadatelia o azyl, ktorých stredisko navrhuje začleniť do systému verejného zdravotného poistenia. Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane práva dieťaťa vypracováva stredisko pre ľudské práva každý rok do konca apríla. Zverejnená je na internetovej stránke strediska www.snslp.sk.