Regióny Bratislava

Štátna ochrana prírody otvorila monitorovaciu sezónu sčítania vodného vtáctva

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Pavol Remiaš

BRATISLAVA – Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR otvorila monitorovaciu sezónu sčítania vodného vtáctva. Urobila tak pri príležitosti Svetového dňa sťahovavého vtáctva, ktorý pripadá na 14. októbra. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.

 

“Pre sezónu 2023/2024 sme na každý mesiac v období od októbra do apríla stanovili presné sčítacie termíny. Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu,” povedala zoologička ŠOP Andrea Lešová. Dodala, že systematickým sčítaním sa získavajú aj poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných vtákov. Počas januára sa zároveň bude konať 59. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Súčasťou je aj pravidelné sčítanie kormoránov na nocoviskách.

Počas minuloročného januárového sčítania viac ako 250 pozorovateľov zaznamenalo na takmer 700 lokalitách vyše 180.000 jedincov vodných vtákov. “Z vodných druhov vtákov k nám zo severských krajín prilietajú napríklad potáplice, hlaholka severská, kačica ľadová, potápače, turpany, niekoľko druhov husí či kormorán veľký,” povedala Lešová. Údaje zo sčítania je možné ďalej využiť napríklad pri analýzach vplyvu klimatickej zmeny. Získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov sú podľa ŠOP veľmi dôležité. Kľúčový je ich význam pri posudzovaní vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území, ako aj vytváraní sústavy chránených území na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných vtákov.