Stovky tlmočníkov prekladajú vystúpenia europoslancov do úradného jazyka. Brexit by angličtinu nemal ovplyvniť

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Európska únia má 24 úradných jazykov. Každý jej občan tak môže mať prístup k právnym predpisom Únie. Okrem toho tak môžu občania predkladať petície alebo požadovať informácie v ktoromkoľvek úradnom jazyku a môžu vo svojom jazyku sledovať aj rozpravy Európskeho parlamentu prostredníctvom živého internetového vysielania. To, či bude medzi úradnými jazykmi angličtina, by prípadný odchod Veľkej Británie z Európskej únie ovplyvniť nemal. Angličtina je totiž úradným jazykom na Malte aj v Írsku.

 

„Je dôležité, aby poslanci EP mali možnosť hovoriť, počúvať, čítať a písať vo svojom vlastnom jazyku, a teda v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Pretože základnou demokratickou zásadou je to, že každý občan EÚ sa môže stať poslancom Európskeho parlamentu, aj keď neovláda žiaden cudzí jazyk. Poslanci EP sú volení nato, aby zastupovali záujmy občanov, ktorí im odovzdali svoj hlas, a nie na základe ich znalosti cudzích jazykov,“ uviedli pre agentúru SITA z Kancelárie Európskeho parlamentu. Ako ďalej vysvetľujú, všetci poslanci EP musia mať rovnaké pracovné podmienky, teda musia mať úplný prístup k informáciám vo svojich príslušných jazykoch.

Vystúpenia poslancov EP sa simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov a úradné texty sa prekladajú do všetkých 24 jazykov. Aby sa právne predpisy EÚ mohli priamo uplatňovať alebo transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov, musia sa najprv preložiť do úradného jazyka EÚ každého členského štátu. Občania si môžu vyžiadať a získať informácie v ktoromkoľvek z úradných jazykov.

Pri schôdzach sú stovky tlmočníkov

Na zabezpečenie komunikácie vo všetkých úradných jazykoch sú potrebné služby tlmočníkov a prekladateľov. Európsky parlament zamestnáva približne 270 tlmočníkov a môže využívať služby viac ako 1 500 externých akreditovaných tlmočníkov. Počas plenárnych schôdzí je k dispozícii 700 až 900 tlmočníkov. Okrem toho EP zamestnáva približne 600 prekladateľov a približne 30 percent prekladateľských prác zabezpečujú externí prekladatelia. Rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom je ten, že prekladatelia pracujú s písaným textom, tlmočníci tlmočia z jedného jazyka do druhého ústne v reálnom čase. Pred plenárnymi schôdzami ich priebežne informujú o vývoji terminológie v jazykoch, z ktorých tlmočia.

Každý tlmočník a prekladateľ tlmočí a prekladá zvyčajne do svojho rodného jazyka. Pri 24 úradných jazykoch existuje 552 možných jazykových kombinácií. Pre náročnosť niekedy používajú systém tzv. pilotných jazykov – prejav či text najprv preložia do jedného z najpoužívanejších jazykov, napríklad angličtiny, a následne do ostatných.

Po pristúpení Chorvátska v roku 2013 sa celkový počet úradných jazykov zvýšil na 24: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk. Odchod Veľkej Británie nebude mať za následok zrušenie angličtiny ako úradného jazyka. „Všetky vlády EÚ by o tom museli rozhodnúť jednomyseľne, a keďže angličtina je úradným jazykom aj v Írsku a na Malte, táto možnosť sa zdá byť vzdialená,“ uviedla Kancelária EP.

Viac o téme: anglický jazyk, Brexit, členské štáty, Európska únia, Európsky parlament, externí prekladatelia, tlmočníci, úradné jazyky

Súvisiace články