NBÚ

Na kyberbezpečnosť bude ponovom dohliadať NBÚ

BRATISLAVA 16. júna (SITA) – Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti na Slovensku bude Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Navrhuje sa to v Koncepcii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, ktorú v stredu prerokuje vláda. Materiál predkladá na rokovanie vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. NBÚ má už v súčasnosti v kompetencii ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis, čiže témy, ktoré úzko súvisia s kybernetickou bezpečnosťou. V Čechách je tiež národnou autoritou kybernetickej bezpečnosti NBÚ, odôvodnili tento návrh pre agentúru SITA z tlačového odboru Úradu vlády SR. NBÚ podľa koncepcie bude musieť do konca roka vypracovať návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020, v ktorom budú už úlohy pre jednotlivé ústredné štátne orgány. Do februára by mal byť hotový a predložený na rokovanie vlády návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť je témou prierezovou a vyžaduje si širokospektrálnu odbornú spoluprácu. NBÚ bude preto musieť úzko spolupracovať najmä s ministerstvami financií, vnútra, obrany, Úradom vlády SR a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, ale aj všetkými ostatnými štátnymi inštitúciami, súkromnou sférou a akademickou obcou. Koncepcia predpokladá vytvorenie formálnej platformy pre spoluprácu verejnej správy, akademickej obce, vedeckých kruhov a súkromnej sféry. Ďalej koncepcia hovorí o potrebe vypracovania a zavedenia systému vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti či o podpore vedy a výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Problematika kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike na národnej strategickej úrovni ešte nie je vyriešená uceleným a konzistentným spôsobom, priznáva sa v materiáli. Práve fakt, že ochrana kyberpriestoru nie je výslovne a komplexne upravená v zákone, sa považuje za najvážnejší problém v tejto oblasti na Slovensku. Kybernetické hrozby ešte nie sú vo všeobecnosti považované za dostatočne naliehavý problém. Je však nevyhnutné neustále upozorňovať na zraniteľnosť dnešnej spoločnosti, píše sa v koncepcii.