Takmer polovica 15-ročných detí nechodí na voľnočasové aktivity

BRATISLAVA – Takmer polovica 15-ročných detí sa nezúčastňuje na žiadnej organizovanej voľnočasovej aktivite. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov. Štúdia tiež ukázala, že tretina chlapcov vo veku 15 rokov pravidelne participuje na organizovaných športových aktivitách v kluboch, pri 11-ročných je to pritom viac ako polovica.

 

Dievčatá viac obľubujú nešportovú záujmovú činnosť (27 až 42 percent).Jaroslava Kopčáková z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výsk umu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v tejto súvislosti skonštatovala, že pravidelný pohyb je pre zdravie a celkový rozvoj školákov dôležitý. “Pomáha vytvárať zdravé návyky, ktoré pretrvávajú do dospelosti, a preto je dôležité mladých ľudí podporovať a poskytovať vhodné príležitosti pre aktívny životný štýl už od útleho veku,” dodala.

Viac o téme: HBSC, krúžky, pohyb, školáci, voľnočasové aktivity

Súvisiace články