Takmer polovica Slovákov si myslí, že Ukrajincom sa pomáha až príliš

BRATISLAVA – Takmer polovica Slovákov si myslí, že Ukrajincom sa pomáha až príliš a pomoc by mala byť časovo obmedzená. Vyplýva to z prieskumu verenej mienky Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá o tom informuje na svojom webe. Prieskum tiež odhalil obavy Slovákov, že „dodávky zbraní len predlžujú vojnu“.

K tvrdeniu, že Ukrajincom sa pomáha až príliš, sa prikláňa takmer polovica respondentov. Z toho 8,1 percenta s ním súhlasí, 31,7 percenta úplne súhlasí a deväť percent súhlasí čiastočne. Nesúhlasí s ním 7,4 percenta opýtaných, úplne nesúhlasí 20,2 percenta a čiastočne nesúhlasí 8,3 percenta. Možnosť ani súhlasím ani nesúhlasím si vybralo 15,3 percenta respondentov.

„V odpovediach respondentov sme identifikovali únavu zo solidarity, ktorá môže byť spôsobená viacerými faktormi. Môžu za tým byť ekonomické tlaky, politické faktory, ale aj vplyv médií,“ uviedla sociálna psychologička Jana Papcunová z CSPV SAV. Skonštatovala, že k pocitu únavy voči utečencom prispeli ekonomické problémy a politická kampaň na Slovensku. Taktiež zdôraznila, že neustála medializácia utečeneckej krízy môže znecitliviť verejnosť.

„Je nevyhnutné uvedomiť si, že únava zo solidarity je prirodzenou ľudskou reakciou na dlhotrvajúce a zaťažujúce krízy. Riešenie únavy zo solidarity a jej dôsledkov je kľúčové pre udržanie sociálnej súdržnosti a podporu hodnôt empatie, tolerancie a solidarity v hostiteľských komunitách,“ uzavrela.

Z prieskumu tiež vyplynuli obavy Slovákov, že „dodávky zbraní len predlžujú vojnu“. K tomuto tvrdeniu sa prikláňa vyše 55 percent respondentov. Z toho 7,3 percenta s ním súhlasí, 39,2 percenta úplne súhlasí a 8,7 percent súhlasí čiastočne. Nesúhlasí s ním 5,7 percenta opýtaných, úplne nesúhlasí 20,6 percenta a čiastočne nesúhlasí 5,1 percenta. Možnosť ani súhlasím, ani nesúhlasím si vybralo 13,4 percenta respondentov.

Prieskum bol realizovaný v auguste na vzorke 1854 respondentov.

Viac o téme: pomoc Ukrajine, prieskum, vojna na Ukrajine

Súvisiace články