Domáce

TERORISTA navštevoval školu pre talentované deti. Vrah zo Zámockej bol tichý a nekofliktný

Gymnázium, ktoré Juraj K. navštevoval uviedlo, že bol tichý a neprejavoval sa nenávistne voči iným rasám ani menšinám. Ilustračné foto. Zdroj:wikipedia.sk

BRATISLAVA –  Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto odsúdila formy a prejavy násilia a nenávisti. V stanovisku potvrdila, že páchateľ tragickej streľby v Bratislave bol jej žiak. Uviedla tiež, že žiak neprejavoval na vyučovaní radikálne či nenávistné názory.

“Počas pôsobenia daného žiaka po prestupe na našu školu sme nezaznamenali žiadne negatívne prejavy z jeho strany, žiadne snahy o komunikáciu v tomto kontexte, žiadne ovplyvňovanie ostatných žiakov a svoje radikálne a nenávistné názory neprejavoval ani na vyučovacích hodinách,” uviedla škola v stanovisku. Pôsobil ako tichý, ústretový a nekonfliktný typ. “Bol to jeho vnútorný individuálny svet, ktorý viedol na sociálnych sieťach, o ktorom sme sa dozvedeli až po čine,” dodali predstavitelia školy.

Škola zdôraznila, že nie je stotožnená s akoukoľvek zbytočnou smrťou a odsudzuje akékoľvek formy a prejavy násilia a nenávisti. “Momentálne prebieha organizácia podporných krízových tímov pre žiakov a zamestnancov školy,” priblížili.
Vedenie školy vyjadrilo úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí. “Celá škola prežíva traumu zo situácie,” napísali. Škola pripomenula, že vedie svojich žiakov k slobode, empatii, tolerancii a zároveň k odsudzovaniu akejkoľvek nenávisti alebo iných foriem netolerancie. “Doposiaľ sme v škole nezaznamenali nijaké prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a negatívneho či dokonca násilného správania, ktoré by smerovali k akejkoľvek forme nenávisti alebo k potláčaniu slobôd akýchkoľvek skupín, a to ani rasových, národnostných, náboženských alebo biologických skupín, minorít,” uviedli.

Zdôraznili, že rôznorodosť a rozmanitosť je v identite školy, čiže presným opakom činu, ktorý sa stal. Škola považuje za negatívne pôsobenie na psychiku a osobnosť žiakov dvojročné obdobie dištančného vzdelávania, keď boli deti odkázané na komunikáciu cez počítač, predovšetkým sociálne siete. “Nie je v našich silách kontrolovať aktivity žiakov na súkromných nezverejnených účtoch, ako tomu bolo aj v tomto konkrétnom prípade,” zdôraznili s tým, že škola nemôže suplovať podmienky rodinného prostredia a vplyvy sociálnych sietí, ktoré v súčasnosti determinujú dnešnú mládež.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu (12. 10.) po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.