Regióny Nitra Topoľčany

Topoľčany nebudú pokračovať v projekte zdieľaných bicyklov

Ilustračné foto. Zdroj: TASR /Oliver Ondráš

TOPOĽČANY – Mesto Topoľčany sa rozhodlo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt zdieľaných bicyklov a nepokračovať v projekte. Rozhodli o tom mestskí poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva. Dôvodom je výrazné zvýšenie predpokladaných nákladov na vybudovanie a prevádzku systému zdieľaných bicyklov, ako aj úzky okruh potenciálnych uchádzačov o zapojenie sa do súťaže. “Budeme sa zaujímať o iné výzvy na oprávnené výdavky, ktoré budú lepšie nastavené,” skonštatovala primátorka Alexandra Gieciová.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu na projekt zdieľaných bicyklov v Topoľčanoch bola uzatvorená s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v júli 2021. Poskytovateľ príspevku sa zaviazal poskytnúť prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 171.000 eur, čo predstavuje 95 percent z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Tie boli vyčíslené na 180.000 eur. Prijímateľ sa zaviazal zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške päť percent, čo predstavuje sumu 9000 eur. Mesto sa zároveň zaviazalo udržať projekt päť rokov.

Výdavky plánovali pokryť aj z vlastných zdrojov

Predmetom financovania malo byť vybudovanie piatich bicyklových dokovacích staníc, 30 kusov elektrobicyklov a softvérové vybavenie. Do financovania projektu neboli zahrnuté investičné ani prevádzkové výdavky. Výdavky potrebné na vybudovanie infraštruktúry nezahrnuté do financovania a výdavky na prevádzku bikesharingu v prvom roku by podľa predpokladu predstavovali kumulatívne sumu 68.500 eur. Radnica pôvodne plánovala tieto výdavky počas udržateľnosti projektu uhrádzať z príjmov z vypožičania e-bicyklov, ako aj z vlastných zdrojov.

Po uzatvorení zmluvy o dotácii však došlo k významným zmenám na trhu, k nárastu jednotkových cien vstupných materiálov, ako aj výraznému zvýšeniu inflácie. V rámci verejného obstarávania na stavebné práce bola uchádzačmi predložená najnižšia ponuka vo výške 43.413 eur. Rozpočtová cena v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku bola 26.792 eur, z toho oprávnené výdavky 19.202 eur.