Regióny Nitra Vráble

Tri základné mestské školy vo Vrábloch otvoria osem prváckych tried so 122 deťmi

Ilustračná. Zdroj: TASR/Roman Hanc

VRÁBLE – Základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble otvoria v novom školskom roku 2023/2024 osem prváckych tried. Zápis prvákov do troch základných škôl na území mesta sa konal od začiatku apríla, informovala radnica.

 

Celkovo bolo počas apríla prijatých 132 prihlášok, z ktorých v septembri zasadne do školských lavíc 122 prvákov. Po tri prvácke triedy otvoria 1. ZŠ Levická a ZŠ s MŠ Lúky. ZŠ s MŠ V. Záborského otvorí dve triedy pre prvákov, z toho v jednej z nich bude výučba realizovaná podľa nového kurikula Vzdelávanie pre 21. storočie v rámci 40 pilotných základných škôl na Slovensku.