Domáce Top

Učitelia poslali Draxlerovi 42 otázok, odpoveď zatiaľ nemajú

BRATISLAVA – Pedagogický a odborní zamestnanci, ktorí pôsobia v škôlkach, na základných a stredných školách ako aj v školských kluboch poslali ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi súbor otázok s názvom “Prečo”. Uspokojivú odpoveď však zatiaľ nedostali, informovala Soňa Puterková z Inštitútu bratislavských učiteľov (IBU). Dôvodom spísania 42 otázok je záujem zlepšiť školské prostredie, zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť spoločenské postavenie pedagógov a dať vzdelaniu a vzdelávaniu vyššiu spoločenskú hodnotu.

Učitelia podľa IBU pri svojej každodennej práci narážajú na množstvo problémov a otázok, na ktoré doteraz nedostali uspokojivú odpoveď. Tú očakávajú predovšetkým od vlády, ministerstva školstva a najmä od jeho šéfa. “Tieto otázky majú zároveň slúžiť na zamyslenie, v akom zdravotnom stave sa 26 rokov od novembrových udalostí v roku 1989 naše školstvo nachádza a akým tempom sa vláda snaží tento stav napraviť,” uviedol inštitút.

Zamestnanci v školstve sa kompetentných pýtajú napríklad na to, prečo vláda do dnešného dňa nepredložila Národnej rade SR Správu o stave školstva, hoci tak mala urobiť do 31. marca 2013. Zaujímajú sa tiež napríklad o to, prečo ministerstvo nezriadilo úrad ombudsmana, hoci tak sľubovalo urobiť do októbra tohto roku, prečo ani dva roky od avizovania a medializovania zámeru zlúčiť, resp. zrušiť niektoré rozpočtové organizácie v školstve k tomuto kroku nedošlo či prečo bolo v tomto roku zamietnutých viac ako päťtisíc žiadostí o prijatie do materskej školy, pričom v roku 2004 to bolo približne 1 400.

Šéf rezortu školstva Juraj Draxler má nájsť odpovede i na otázky, prečo vláda nevytvorila ďalšiu víziu a ucelenú koncepciu práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením na obdobie od roku 2016, prečo nie sú akceptované všetky žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním aj prečo nie je známy kľúč, podľa ktorého sa prideľujú asistenti na školy.