Spoločnosť Koronavírus Domáce

Ústavný súd odmietol sťažnosti na štátnu karanténu. Sťažovatelia nevyužili správnu žalobu

Zdroj: ustavnysud.sk

KOŠICE – Ústavný súd (ÚS) SR dosiaľ odmietol 19 ústavných sťažností týkajúcich sa povinnej štátnej karantény, ktorú v apríli určil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

 

„Ústavný súd dospel k záveru, že napadnuté opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR je správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho úloh preskúmateľný správnym súdom v rámci konania o správnej žalobe. Sťažovatelia nevyčerpali všetky účinné právne prostriedky na ochranu ich základných práv a slobôd, ktoré im priznáva zákon, a obrátili sa priamo na Ústavný súd,“ uviedla hovorkyňa. Nevyužitie zákonnej možnosti podať správnu žalobu nemožno podľa ÚS nahradzovať ústavnou sťažnosťou. ÚS môže založiť svoju právomoc na konanie o nej až vtedy, ak fyzická alebo právnická osoba nemala inú ústavnú a zákonnú možnosť účinnej ochrany svojich práv.

Napadnuté opatrenie vydal ÚVZ 17. apríla počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou pre pandémiu ochorenia COVID-19. Povinnú štátnu karanténu až na výnimky stanovil pre všetky osoby, ktoré prichádzali na Slovensko zo zahraničia. Sťažovatelia na ÚS namietali porušenie „práva na slobodu pohybu a pobytu“.

Celkovo ÚS podľa hovorkyne eviduje 43 podaní týkajúcich sa povinnej štátnej karantény alebo iných opatrení prijatých v súvislosti so šírením choroby COVID-19. V 34 prípadoch sú sťažovateľmi fyzické osoby a v deviatich prípadoch právnické osoby. „Päť z týchto podaní bolo vybavených odložením, keďže z obsahu podaní bolo zistené, že nejde o návrhy na začatie konania,“ doplnila Ferencová.