Politika Spoločnosť Koronavírus Domáce

V marginalizovaných komunitách pomáhajú v boji s COVID-19 stovky ľudí. Učia ľudí osvete

Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – V marginalizovaných rómskych komunitách pôsobí približne 300 zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zdravé regióny. Tí intenzívne vykonávajú preventívne, kontrolné a ochranné opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ide o 450 rómskych osídlení na území Slovenska.

 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) zdôraznil, že v súčasnosti je zásadnou úlohou dodržiavať všetky opatrenia, sústrediť sa na hygienu, ochranu zdravia a prevenciu. Víta každú aktivitu zameranú na tieto priority. „V súčasnom období sú nesmierne dôležité všetky kroky, ktoré smerujú k účinnej a efektívnej prevencii a ochrane zdravia obyvateľov aj v marginalizovaných rómskych komunitách,“ uviedol s tým, že poskytovať kvalifikované informácie o dôležitosti dodržiavania izolácie a ochraňovať najzraniteľnejších členov domácností v osídleniach je jednou z úloh v rámci národného projektu Zdravé komunity.

Ako rezort zdravotníctva priblížil, asistenti a koordinátori organizácie sú v úzkom kontakte so samosprávami, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a pomáhajú v teréne pri vyhľadávaní blízkych kontaktov, ako aj osobám s príznakmi ochorenia pri registrácii na testovanie. Asistenti realizujú osvetu a poskytujú súčinnosť pri zabezpečovaní servisu v domácnostiach, ktoré sú aktuálne v izolácii, a tiež pri zabezpečení prepravy na testovanie, pri komunikácii s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi či operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby. Zamestnanci organizácie v teréne postupujú v súlade so špecializovaným manuálom na kontrolu epidémie.

Riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič doplnila, že situáciu monitorujú pravidelne od marca. „Umožňuje nám to široká sieť zamestnancov v teréne. Databáza vytvorená od začiatku nástupu pandémie až do dnešného dňa predstavuje relevantný systematický zber informácií zameraný na ochorenie COVID-19 z marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedla. Dodala, že každá lokalita má svoje špecifiká a zlé materiálne podmienky na úrovni komunity a domácností vedú k zvýšenému riziku infekčných ochorení. Osvetové aktivity, ktoré realizujú pracovníci v teréne, majú veľký význam pre prevenciu a ochranu zdravia všetkých obyvateľov. Zamestnanci v teréne absolvovali viaceré školenia so zameraním na nový koronavírus pod gesciou epidemiológov.