Regióny Banská Bystrica

V meste Krupina pribudne nový atletický ovál za 200 tisíc eur

KRUPINA – V Krupine začali v uplynulých dňoch realizovať rekonštrukciu atletického oválu, ktorý sa nachádza medzi dvomi základnými školami. Financovanie je zabezpečené formou dotácie zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200 tisíc eur a úverových zdrojov mesta Krupina.

 

Podľa primátora Radoslava Vazana bude výsledkom zrekonštruovaná atletická dráha o dĺžke 400 metrov, v zostave štyri dráhy na ovále a šesť dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi. “Súčasťou investičnej akcie bude aj vytvorenie atletických sektorov pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom,” pripomenul Vazan.

V meste sa okrem atletického oválu v týchto dňoch opravujú aj komunikácie, odvodňovacie rigoly, priepusty, chodníky, vnútrobloky a detské ihriská. “Aktuálne sa realizuje asfaltovanie povrchu cesty na ulici Priemyselná spolu s ďalšími potrebnými prácami,” uviedol primátor. Podľa jeho slov sa uplynulých mesiacoch pracovalo tiež na odvodnení lokality Stará hora a priepustov v komunikácii na Starohorskej ulici v úseku pri ulici J. Vacholda. “Odvodnenie tohto územia má za cieľ odvádzať prívalové vody z dažďov a topenia snehu, ktoré spôsobovali zatápanie územia určeného na výstavbu rodinných domov,” priblížil primátor.

Ďalšie investičné akcie, ktoré sa v meste konali v uplynulých mesiacoch, sa týkali opravy havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov jarok a rekonštrukcie Nového cintorína. V areáli kúpaliska Tepličky sa uskutočnili stavebné práce na odstraňovaní havarijného stavu potoka.