Regióny

V obci Plaveč má pribudnúť zberný dvor

Zdroj: TASR / Diana Semanová

PLAVEČ – V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa má pribudnúť zberný dvor, kde by mali separovať nielen základné komodity ako sklo, plasty, papier a kovy. Plánujú tam tiež umiestniť aj kontajnery na šatstvo, polystyrén, železo, drevo, oleje či stavebný odpad určený na drvenie. Uviedol to starosta obce Peter Šlosár.

 

Ako priblížil, celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 380.000 eur, z čoho 95 percent bude financovaných z poskytnutej dotácie Ministerstva životného prostredia SR a päť percent z rozpočtu obce. „Momentálne prebieha proces kontroly verejných obstarávaní,“ doplnil primátor.

Podľa neho je hlavným dôvodom na zriadenie zberného dvora predovšetkým stúpajúce množstvo komunálneho odpadu, kde často končili aj také odpady, ktoré by bolo možné odčleniť a použiť na separáciu. „Zároveň chýbalo v obci miesto, kde by mohli občania nosiť aj iné komodity, ako sú plasty, papier či sklo, a tie by sa mohli ešte zhodnotiť. V neposlednom rade bude zberný dvor vybavený aj kontajnermi na veľkoobjemový odpad, ktorý sa nezmestí do popolníc, čím sa predíde vytváraniu čiernych skládok v okolí obce,“ ozrejmil Šlosár.

Cieľom projektu je zvýšiť mieru separácie odpadu, ktorá sa síce postupne každým rokom zvyšuje, no vybudovaním zberného dvora chcú dosiahnuť ešte vyššie percento triedenia. Šlosár ozrejmil, že v obci bola v minulom roku miera triedenia odpadu na úrovni takmer 32 percent. „Čím viac odpadu sa vyseparuje, tým nižšie budú náklady obce za vývoz komunálneho odpadu, a teda výška poplatku na obyvateľa by sa mohla zastabilizovať, alebo dokonca aj znížiť,“ vysvetlil primátor.

Ako podotkol, projekt nezahŕňa iba stavebnú časť zberného dvora, ale aj technologické vybavenie, ako je napríklad diskový štiepkovač, drvič stavebného odpadu alebo kolesový traktor.