V Partizánskom využijú takmer 390-tisíc eur z rezervného fondu na investície

PARTIZÁNSKE – Samospráva Partizánskeho odkúpi pozemok, na ktorom plánuje postaviť kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Na preklenutie úveru a dotácie použije viac ako 240.000 eur z rezervného fondu. Počíta s tým prvá úprava rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok (22. 2.) schválili mestskí poslanci.

 

Výdavky na kúpu pozemku má mesto alokované z nového úveru a z nenávratného finančného príspevku, ktorý získala z Operačného programu Kvalita životného prostredia. „Keďže pozemok treba odkúpiť skôr, ako je vybavený úver a nie je možné použiť predfinancovanie, ale iba refundáciu, na kúpu pozemku navrhuje požičať si z rezervného fondu a po refundácii a vybavení úveru vrátiť dané finančné prostriedky späť do rezervného fondu,“ ozrejmila samospráva.

Do rozpočtu radnica zaradí z rezervného fondu celkovo takmer 390.000 eur. Okrem kúpy pozemku vyčlenila financie na lokálne investičné rozpočty mestských častí Malé Bielice a Šípok, ďalších 46.000 eur použije na vybudovanie spevnenej plochy na Šípku a 26.400 eur na rekonštrukciu chodníka na Malinovského ulici. Pre správu majetku mesta vyčlenila ďalších 18.000 eur na zabezpečenie vykurovania šatní futbalového klubu Šimonovany. Po zaradení nových prostriedkov zostane v rezervnom fonde mesta 107.595,75 eura.

Základná umelecká škola (ZUŠ) zase požiadala mesto o zvýšenie kapitálového rozpočtu z rezervného fondu o 30.000 eur na rekonštrukciu budovy na Rooseveltovej ulici, kde sídli výtvarný odbor. Ide o prostriedky, ktoré ZUŠ ušetrila a vrátila do rozpočtu mesta z dotácie, ktorú dostala v roku 2021 na podporu zamestnanosti.

Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili i dodatok k prvej zmene rozpočtu. V rámci neho sa znížili o polovicu výdavky na komunitný participatívny rozpočet v súvislosti s vyššími nákladmi na elektrickú energiu. Po novom tak na občianske projekty pôjde 10.000 eur. Z rezervného fondu zase 105.000 eur použije na vklad do vlastného imania technických služieb mesta. Po dodatku zostane v rezervnom fonde 2595,75 eura.

Viac o téme: bioodpad, kompost, odpad

Súvisiace články