Regióny Trnava Senica

V Senici chcú novým parkom za 350-tisíc zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy

Takto vyzerajú plány nového parku v Senici. Zdroj: zahori.sk

SENICA – Mesto Senica realizuje komplexnú obnovu priľahlého areálu budovy múzea. Okrem obnovy zelene a doplnenia parkového mobiliára budú v areáli zrealizované viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Asfaltová a betónová plocha s rozlohou 1834 m2, ktorá obklopovala objekt múzea, bude nahradená trávnatým porastom. “Na tento centrálny trávnik s parkovou úpravou budú nadväzovať dva partery s trvalkovou vegetáciou. Dažďová voda bude do záhrad odvedená formou dažďových zvodov z budovy. Voda zo strechy bude odvádzaná aj do takzvaných vsakovacích boxov. Po okrajoch areálu budú výsadby strednej až vysokej etáže, ktoré budú plniť funkciu izolácie návštevníkov parku od ulice. Ide o prvý z väčších projektov, ktoré podporia zadržiavanie vody v meste,” uviedla Mária Gavorová z mestského úradu. Chodníky v areáli budú mať štrkový a mlátový povrch, rovnaký ako sa používa v historických parkoch. “Prístupová plocha na obsluhu areálu bude spevnená žulovými kockami. Cieľom výmeny nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou je podporiť výpar s cieľom zadržania zrážkovej vody na území mesta,” informovala projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.
“Pri realizácii nových projektov sa zameriavame na to, aby obsahovali také aktivity, ktoré zmiernia negatívne dôsledky zmeny klímy, či už sú to zmeny povrchov z nepriepustných na priepustné, vodozádržné opatrenia, zelené strechy alebo výsadby. Verím, že takýmito postupnými krokmi sa podarí lepšie adaptovať mesto na zhoršujúce sa negatívne dosahy zmeny a zlepšiť podmienky na život v meste,” povedal primátor mesta Martin Džačovský. V areáli budú vysadené okrem trvalkových záhonov a trávnatých povrchov aj krovito trvalkové výsadby, okrasné čerešne či javory. Celkovo bude vysadených 3539 rastlín. Na obnovu parku získalo mesto nenávratné finančné prostriedky vo výške viac ako 350.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park.