V severnej časti Slovenského raja chcú vybudovať návštevnícke centrum

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – V Slovenskom raji chcú v najbližších rokoch vybudovať nové návštevnícke centrum. Na predprojektovú prípravu získala Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu. Riaditeľ Správy Národného parku Tomáš Dražil potvrdil, že plánujú postaviť hlavné návštevnícke centrum v severnej časti národného parku v lokalite Jelšinky na Košiarnom briežku v katastri obce Smižany.

 

Dôvodom realizácie projektu podľa Dražila je, že Ministerstvo životného prostredia SR v rámci reformy národných parkov požaduje skvalitniť infraštruktúru. „Ináč povedané, cieľom je mať moderné informačné a návštevnícke centrá. Náš národný park jedno také má, nachádza sa na Podlesku a v tomto roku sa v ňom otvárala nová interaktívna expozícia zameraná na turisticky najzaujímavejší fenomén Slovenského raja – rokliny. Chýba nám však hlavné návštevnícke centrum prezentujúce nielen komplexne prírodu, ale aj širšie vyžitie návštevníkov vrátane kinosály, tvorivých dielní na envirovýchovu miestnych detí a zážitkových trás pre návštevníkov v okolí,“ objasnil Dražil.

Okrem spomínaného centra v lokalite Jelšinky chce Správa Národného parku rekonštruovať a zmeniť funkciu objektu na Dedinkách v južnej časti. Tam by malo vzniknúť malé informačné centrum zamerané na lúky a vody. Cieľom je priblížiť a prezentovať prírodu Slovenského raja nielen turistom, ale v prípade Jelšiniek aj obyvateľom okolitých miest a obcí. „Jednoducho vytvoriť zázemie na zmysluplné trávenie voľného času aktívnym pobytom v prírode alebo na zážitkových trasách od najmenších detí po seniorov,“ dodal Dražil.

V tomto roku pripravujú ochranári projektovú dokumentáciu a ukotvenie stavieb a zodpovedajúcej infraštruktúry v územnom pláne. Náklady na realizáciu tejto časti projektu sú na úrovni viac ako 450 000 eur. Na samotné veľké návštevnícke centrum na Jelšinkách, ktoré vzniká ako novostavba na mieste bývalej lesnej veľkoškôlky, bude vyhlásená súťaž. „Cieľom je, aby sme mali záruku kvalitnej architektúry reprezentujúcej Národný park Slovenský raj. Stavby by sa mali realizovať do piatich rokov po schválení projektovej dokumentácie,“ upozornil Dražil s tým, že ak sa podarí tento zložitý a veľký projekt, budú v Slovenskom raji tri návštevnícke centrá v hlavných turistických častiach, Čingov/Košiarny briežok a Podlesok na severe a Dedinky na juhu.

Viac o téme: cestovný ruch, informačné centrum, náklady, Slovenský raj, turistické centrum, turistika, vybudovanie

Súvisiace články