Domáce

Vedci povedali dosť: Chceme koniec útokov na SAV!

BRATISLAVA – Sme znepokojení stavom, do ktorého sa dostala Slovenská akadémia vied, ako najdôležitejšia inštitúcia vedy a výskumu v Slovenskej republike. Tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Slovenská republika má v mnohých oblastiach výskumu dobré meno, mnohé naše pracoviská sú zapojené do spolupráce so špičkovými univerzitami a ústavmi v Európe a inde vo svete. Ako veľmi mladá krajina máme napriek všetkým problémom dobrý základ stať sa spoločnosťou kritického myslenia, vedy a významných domácich hospodárskych inovácií. Vedci týmto stanoviskom reagujú na aktuálnu situáciu okolo SAV.

Politické prostredie ale dlhodobo nežičí ani našim špičkovým akademikom, ani mladým vedcom, ktorí vidia perspektívu vo vede. Posledné kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR však vybočili dokonca aj z rámca tohto dlhodobo nepriaznivého stavu. Dospeli sme k názoru, že ministerstvu od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede.

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili novelu zákona, ktorá zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky.

Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby okamžite zastavilo ďalšie nepriateľské kroky voči Slovenskej akadémii vied a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva.

Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., teoretický fyzik
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ
Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., neurovedec
Ing. Martin Venhart, PhD., jadrový fyzik
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., právnik

Galéria
Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie. Zdroj: TASR / Jakub Kotian
Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie. Zdroj: TASR / Michal Svítok
Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie. Zdroj: TASR / Tomáš Halász
Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie. Zdroj: TASR / Dano Veselský
Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie. Zdroj: TASR / Martin Baumann
navigate_before
navigate_next

Profily signatárov výzvy

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., teoretický fyzik
Popredný odborník v oblasti teórie kvantovej informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania. Absolvoval množstvo pobytov ako hosťujúci profesor na zahraničných pracoviskách, vrátane Imperial College, Veľká Británia, Universität Ulm, Nemecko, či University of Queensland, Austrália. Je členom 15-členného expertného panelu European Quantum Flagship, iniciatívy Európskej únie pre transfer poznatkov z kvantovej fyziky do európskej hospodárskej praxe.

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ
Podieľal sa na budovaní modernej siete seizmických staníc na území Slovenska. Ako expert riešil seizmické riziká atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Ako hosťujúci profesor pôsobil v japonskom Kjóte či francúzskom Grenobli. Celosvetovo významne prispel k rozvoju numerického modelovania seizmických vĺn. Je nositeľom viacerých ocenení prínosu k vede. V súčasnosti je predsedom Učenej spoločnosti Slovenska, organizácie združujúcej najvýznamnejších vedcov Slovenskej republiky.

Zdroj: TASR / Michal Svítok

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., neurovedec
Riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV. Popredný odborník na diagnostiku Alzheimerovej choroby, prispel k objavu úlohy poškodených tau-proteínov v tejto chorobe. Deväť rokov pôsobil v Medical Research Council Centre v anglickom Cambridgei. Nositeľ viacerých domácich vedeckých ocenení. Ako prvý Slovák tiež získal ocenenie Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Ženeve.

Zdroj: TASR / Tomáš Halász

Ing. Martin Venhart, PhD., jadrový fyzik
Vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa výskumu štruktúry atómového jadra. Spolupracuje s univerzitou Jyväskylä vo Fínsku a s iThemba Labs v Južnej Afrike, ako post doktorand pôsobil v belgickom Leuvene. Koordinátor prvého čisto slovenského experimentu v CERN-e. Najmladší člen predsedníctva SAV.

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., právnik
Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Expert na obchodné a finančné právo. Absolvoval pobyty na univerzite v Mníchove aj v Inštitúte Maxa Plancka. Bývalý člen Súdnej rady SR.

Zdroj: TASR / Martin Baumann