Domáce Ekonomika Politika

Veľké víťazstvo Slovenska. Vyhrali sme spor s vlastníkom Unionu

Slovensko vyhralo dôležitý spor. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Slovensko vyhralo spor so spoločnosťou Achmea o zákaz zisku zdravotných poisťovní. Nemecký najvyšší súd (BGH) vo štvrtok zrušil arbitrážne rozhodnutie proti SR. Znamená to, že Slovensko nemusí odškodniť Union zdravotnú poisťovňu, informovalo TASR ministerstvo financií.

Holandská spoločnosť Achmea B. V. podala žalobu na Slovenskú republiku (SR) v októbri 2008. Dôvodom bol zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní v roku 2007, ktorý bol údajne v rozpore s bilaterálnou investičnou dohodou. Arbitrážny tribunál vydal rozsudok v decembri 2012, v ktorom konštatoval porušenie tejto medzinárodnej zmluvy Slovenskou republikou. SR podala na nemecký Vyšší krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom návrh na zrušenie rozsudku. Tento návrh bol zamietnutý, SR sa následne proti tomu odvolala na Najvyšší spolkový súd.

Pre zákaz zisku súkromným zdravotným poisťovniam žiadali okrem Achmea B. V. odškodnenie v medzinárodnej investičnej arbitráži aj rakúska spoločnosť Euram bank AG a holandská HICEE B. V. Všetky tieto arbitráže sa skončili úplným víťazstvom SR. Okrem toho bola SR úspešná aj v medzinárodnej investičnej arbitráži s Achmeou B. V., keď táto spoločnosť napádala zámer vlády zaviesť systém jednej verejnej zdravotnej poisťovne.

Výberová chronológia arbitrážneho konania SR v spore so spoločnosťou Achmea:

október 2008 – Holandská spoločnosť Achmea B. V. podala žalobu na Slovenskú republiku (SR). Dôvodom bol zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní v roku 2007, ktorý bol údajne v rozpore s bilaterálnou investičnou dohodou.

26. septembra 2012 – Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská prišla s plánom, ako vytlačiť súkromné poisťovne z trhu. Vláda preferovala dohodu a odpredaj, ktorému mal predchádzať audit. Postoj súkromných poisťovní bol jasný. Hrozba udelenia finančnej kompenzácie zo strany arbitrážneho tribunálu v prípade medzinárodnej investičnej arbitráže by bola podľa ministerstva reálna len pri nedodržaní štandardov a podmienok zákonného vyvlastnenia stanovených najmä v príslušnej dohode o podpore a ochrane investícií. Riziko arbitrážneho konania preto nemalo byť prekážkou zrealizovaniu zámeru.

26. septembra 2012 – Union zdravotná poisťovňa (ZP) analyzovala projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v SR. Deklarovala, že postoj Union ZP v súvislosti so zachovaním pluralitného systému zdravotného poistenia zostáva nezmenený.

26. septembra 2012 – Projekt vytvorenia unitárneho systému zdravotného poistenia na Slovensku bol podľa riaditeľa súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana v zrejmom rozpore s Ústavou SR, ako aj právom Európskej únie (EÚ) v oblasti trhovej slobody.

december 2012 – Arbitrážny tribunál vydal rozsudok, v ktorom konštatoval porušenie medzinárodnej zmluvy Slovenskou republikou (SR). SR podala na nemecký Vyšší krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom návrh na zrušenie rozsudku. Tento návrh bol zamietnutý, SR sa následne proti tomu odvolala na Najvyšší spolkový súd.

6. februára 2013 – Holandská poisťovňa Achmea, akcionár Union zdravotnej poisťovne, doručila slovenskej vláde list, v ktorom jej oznámila začiatok arbitráže. Dôvodom boli plány na vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, že bude potrebné siahnuť po vyvlastnení akcionárov súkromných zdravotných poisťovní.

30. mája 2013 – Vláda SR odobrila návrh podmienok tendra na poradcu k zavádzaniu unitárneho systému verejného zdravotného poistenia.

6. novembra 2013 – Vláda sa venovala pravidelnej informácii o vytvorení jednej poisťovne, ktorá neuvádzala, kedy by mohlo ministerstvo zdravotníctva predstaviť transformačný zákon.

22. mája 2014 – Slovensko vyhralo arbitráž v spore s holandskou poisťovňou Achmea, akcionárom Union zdravotnej poisťovne, pre plány vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Achmea by mala Slovensku zároveň zaplatiť vyše milióna eur za právnikov. Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore.

18. decembra 2014 – Slovensko neuspelo s návrhom na zrušenie rozsudku, podľa ktorého má zaplatiť miliónové odškodné súkromnému akcionárovi Union zdravotnej poisťovne, spoločnosti Achmea, za zákaz zisku počas prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Vyšší krajinský súd v nemeckom Frankfurte návrh na zrušenie arbitrážneho rozsudku zamietol. Proti rozsudku sa možno odvolať na nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH).

10. mája 2016 – Nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH) rozhodol v prospech Slovenska v konaní o zrušení arbitrážneho rozhodnutia v spore so spoločnosťou Achmea o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Súd vyhovel požiadavke SR, aby tento spor predložil na posúdenie Súdnemu dvoru EÚ. Súdny dvor by mal teraz posúdiť, či je medzinárodná zmluva o podpore a ochrane investícií medzi SR a Holandskom v súlade s právom EÚ. Na základe tohto posudku by mal následne najvyšší nemecký súd v kauze definitívne rozhodnúť.

6. marca 2018 – Slovensko zrejme nebude musieť zaplatiť viac ako 22 miliónov eur holandskej spoločnosti Achmea B. V., ktorá je akcionárom Union zdravotnej poisťovne (ZP). Súdny dvor EÚ totiž rozhodol v prospech Slovenska v ich dlhoročnom spore. Uvedené milióny, ktoré žiadala Achmea od Slovenska, sú kompenzáciou škody, tá jej mala vzniknúť v dôsledku takzvaného zákazu zisku pre zdravotné poisťovne za prvej vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Po verdikte Súdneho dvora EÚ by malo dôjsť k zrušeniu arbitrážneho rozhodnutia v konaní pred nemeckým najvyšším súdom.

16. apríla 2018 – Slovenská republika získala za rozsudok v spore s holandskou spoločnosťou Achmea ocenenie medzinárodného právneho portálu Global Arbitration Review. Podľa neho je rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v medzinárodnej právnickej komunite považovaný za prelomový v histórii medzinárodných investičných arbitráží.