Veterný park v Tvrdošíne nechcú, investor hovorí o prospešnosti projektu

TVRDOŠÍN – Zámer výstavby veterného parku na Javorovom vrchu pri Tvrdošíne vnímajú obyvatelia mesta i okolitých obcí negatívne. Samosprávy k projektu zaslali zamietavé stanoviská. Hovoria, že turbíny by narušili vyhľadávanú rekreačnú lokalitu a mohli by mať negatívny dosah aj na tamojší ekosystém. Investor reagoval, že obavy obcí a obyvateľov vnímajú veľmi citlivo. Deklaroval záujem o to, aby bol projekt prospešný pre komunitu a mesto, ktorého sa priamo dotýka.

 

Projekt je v súčasnosti vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Investor predložil na posúdenie dva varianty. Prvý zahŕňa šesť turbín, druhý počíta so štyrmi turbínami. Zámer sa týka katastrov Krásna Hôrka, Medvedzie v Tvrdošíne, Zemianskej Dediny v obci Nižná a Horného Štefanova v obci Štefanov nad Oravou. Predpokladané investičné náklady by mali v závislosti od variantu projektu dosiahnuť 30 alebo 45 miliónov eur. Začiatok výstavby plánujú v roku 2025.

So zámerom však na hornej Orave nesúhlasia. „Krásne prostredie Oravy je prioritou celého tohto územia a my by sme si ho neradi dali narušiť 220-metrovými vežami. Miesto, kde má byť veterný park, je navyše turisticko-rekreačnou destináciou, navštevujú ju ľudia z blízkeho i ďalekého okolia a neradi by tam videli takéto obmedzenia. Okrem toho tam budú určite nejaké ochranné pásma, ktoré im Javorový vrch zneprístupnia,“ poznamenal starosta Nižnej Jaroslav Rosina. K takémuto názoru sa prikláňajú aj v Štefanove nad Oravou a v Tvrdošíne.

Primátor mesta si myslí, že park by bol v lokalite nevhodný

Primátor Tvrdošína Ivan Šaško si myslí, že veterný park by bol v lokalite nevhodný. Dodal, že s námietkami už prišli aj obyvatelia mesta na zasadnutie tamojšieho zastupiteľstva. Priblížil, že lokalita neďaleko miesta plánovanej výstavby ľuďom slúži nielen na oddych, rekreáciu, ale aj na duchovné účely. „Určite by som si to vedel predstaviť v inej lokalite, schodnejšej. Napríklad v Poľsku sú takéto parky mimo mesta na poli,“ zhodnotil. Konatelia spoločnosti Eko Power BB v stanovisku pre TASR uviedli, že v rámci prípravy projektu zohľadnili jeho umiestnenie mimo chránených území a v dostačujúcej odstupovej vzdialenosti od obytných zón.

Zdôraznili, že je to práve proces EIA, ktorý odborne vyhodnotí, či je zámer z pohľadu celkových prínosov k ochrane životného prostredia pozitívnym krokom alebo nie. „Až záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia a následné kroky v plánovaní projektu ukážu, či ho bude možné aj skutočne zrealizovať a v akom rozsahu. Následne budeme spoločne s mestom Tvrdošín a dotknutými obcami spracovávať požiadavky, ktoré budú určite odzrkadľovať aj záujmy komunity. Veríme, že projekt veterného parku bude po realizácii prínosom pre región Oravy,“ dodali konatelia.

Viac o téme: FOTO, Orava, projekt, veterný park

Súvisiace články