Politika Domáce

Vláda schválila valorizáciu odmien obvinených a odsúdených

Ilustračné foto. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Obvinení a odsúdení, ktorí pracujú, budú mať valorizované odmeny v súvislosti s medziročným nárastom minimálnej mzdy. Vyplýva to z nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným. Nariadenie schválila vláda na stredajšom rokovaní.

 

Upravené výšky pracovných taríf obvinených a odsúdených zaradených do práce sú stanovené ako súčin doteraz platných pracovných taríf a koeficientu nárastu minimálnej mzdy. “Medziročný nárast minimálnej mzdy, z ktorého sa pri stanovení predmetného mechanizmu vychádza, je vo výške 1,07,” spresnilo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré je predkladateľom nariadenia.

Schválené nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.