Politika Domáce

Vládu dnes čaká rušný deň. Plánuje odvolať Kyselicu, aj prerokovať novelu zákona o dráhach

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Doterajší štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Lukáš Kyselica má v stredu vo funkcii oficiálne skončiť. Odvolanie Kyselicu, o ktoré sám požiadal po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve počas predvolebnej kampane, má schváliť vláda na svojom stredajšom rokovaní, prvom po trojtýždňovej letnej prestávke.

 

Kabinet sa má zaoberať i návrhom novely zákona o dráhach, ktorá by mala zjednodušiť fungovanie drezín a podporiť tak cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách Slovenska. Ministri majú schváliť aj zmenu účelu použitia kapitálového transferu, pôvodne určeného na rekonštrukciu laboratórií v Prevádzkovej budove II. Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave. Suma vo výške pol milióna eur sa má presunúť na bežné výdavky organizácie.

Vláda sa má tiež zaoberať aj sprísnením podmienok, ktorých cieľom je zlepšiť ochranu zamestnancov vystavených pri práci rizikám súvisiacimi s karcinogénnymi a chemickými faktormi či mutagénmi, poškodzujúcimi DNA. V tomto zmysle pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR novelizované nariadenia.

Do programu rokovania sú zaradené aj viaceré informatívne materiály. Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky napríklad informuje, že v roku 2019 preverili dodržiavanie zákazu o nelegálnom zamestnávaní v 291 podnikateľských subjektoch, v 49 z nich identifikovali 235 zamestnancov bez potrebných povolení. Boli medzi nimi 44 Slováci a 191 cudzincov, hlavne Ukrajincov (142).

Vláda bude mať na stole aj správu o plnení akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov. Zo 121 aktivít, ktoré sa mali realizovať v roku 2019, splnili zodpovední aktéri 26. Ďalších 54 sa priebežne plní, v príprave realizácie bolo 15 a 22 naplánovaných aktivít sa nesplnilo, štyri aktivity neboli hodnotené.