Spoločnosť Domáce

Vlani obvinili 83 policajtov a zdokumentovali 102 trestných činov

Zdroj: TASR / Fratišek Iván

BRATISLAVA – Počet obvinení policajtov vlani oproti roku 2018 klesol o 38 prípadov. Obvineniu čelilo 83 príslušníkov Policajného zboru, deviati boli v riadiacej funkcii. Zdokumentovalo sa 102 trestných činov. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vlani obvinil aj 14 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, napríklad poskytnutím úplatku. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru.

 

Viac ako tretinu trestných činov predstavovali tie proti poriadku vo verejných veciach. Najčastejšie išlo o zneužitie právomoci verejného činiteľa, a to najmä v oblasti prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Deviatich policajtov obvinili z prijímania úplatku.

Policajti vlani spáchali aj 15 trestných činov proti životu a zdraviu. “Prípady väčšinou nesúvisia priamo s výkonom služby policajta a najčastejšie súvisia s dopravnými nehodami policajtov, prípadne výtržníctvom v čase osobného voľna,” konštatuje správa. ÚIS ich vyhodnocuje ako osobné zlyhanie alebo neúmyselné porušenie zákonov.

Inšpekcia zaznamenala aj sedem trestných činov proti majetku. Najčastejšie išlo o podvod a úverový podvod. Objavil sa aj prípad, keď policajt odcudzil hotovosť za pokutové bloky, alebo vedome zakúpil dopravný prostriedok pochádzajúci z krádeže.

Inšpekcia zaznamenala aj sedem trestných činov proti majetku. Zdroj: FB / Polícia SR – Nitriansky kraj

ÚIS skonštatovalo tiež mierny nárast prípadov policajtov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu. Zaevidoval ich 12. Úrad preto považuje za potrebné realizovať adresnejšiu prevenciu voči policajtom v jednotlivých útvaroch. Deväť policajtov obvinili z výtržníctva, vo všetkých prípadoch k nemu došlo mimo služby.

V hodnotenom období zaznamenal ÚIS aj šesť prípadov, keď policajti bez služobného dôvodu vykonávali lustrácie v informačných systémoch ministerstva a následne získané informácie odovzdávali neoprávneným osobám, a to aj z kriminálneho prostredia. Inšpekcia deklaruje, že na základe vlastných poznatkov i medializovaných prípadov prijala viacero opatrení, aby nezákonným lustráciám predišla. Pribudla napríklad povinnosť zadávať dôvod lustrácie ešte pred jej vykonaním. Vznikla tiež pracovná skupina na preverovanie evidovaných prihlásení v informačných systémov i dôvody vykonaných lustrácií.

ÚIS prijal vlani tiež 141 podaní proti policajtom, pričom v 119 prípadoch sa neprimerané násilie nepotvrdilo.