VODIČI POZOR! Na cestách pribudnú stovky radarov. Tie vám automaticky pošlú pokutu

BRATISLAVA – Situácia na slovenských cestách je alarmujúca. Zvyšuje sa nielen agresivita šoférov, ale aj jazda pod vplyvom alkoholu a omamných látok, porušovanie základných dopravných predpisov či nedodržiavanie povolenej rýchlosti v obci aj mimo nej. Počet nehôd s fatálnymi následkami extrémne narastá a polícia preto musí zvýšiť kontrolné a represívne opatrenia, aby zabránila zvyšovaniu tragických štatistík.

 

Na Slovensku sa priemerne stane od 12.000 do 14.000 dopravných nehôd. Alkohol má podiel na približne 12 percentách z nich. V prvej fáze pripravovaného projektu by malo byť popri cestách nainštalovaných približne 279 stacionárnych radarov. Podľa Michala Slivku, vedúceho oddelenia komunikácie Policajného prezídia, v súčasnosti prebieha príprava podkladov pre projekt Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Technické zariadenia budú následne osádzané v miestach, ktoré sú prednostne označené ako nehodové miesta alebo úseky, alebo sú z iného dôvodu označené ako kritické,“ povedal Slivka. Okrem prekročenia maximálnej rýchlosti majú nové stacionárne radary kontrolovať aj prejazd na červenú a „stopku“. Budú zároveň aj automaticky generovať pokuty, podobne ako je tomu v zahraničí.

“Obrazové záznamy budú následne automatizovane online zasielané do jednotného systému, v ktorom dôjde k automatickému spracovaniu porušení pravidiel cestnej premávky, s čo možno najmenším zásahom ľudského faktoru a to až po odoslanie rozkazu držiteľovi vozidla a napokon spárovanie úhrady platby pokuty. Tento systém by sa mal do prevádzky nasadiť v roku  2024,“ skonštatoval Slivka a zároveň dodal. Takéto zvýšené vynucovanie pravidiel cestnej premávky sa pripravuje ako jedno z riešení na pozitívne ovplyvnenie v súčasnosti negatívneho vývoja dopravno – bezpečnostnej situácie na cestách v SR.“

 

Na Slovensku pribudne takmer 300 stacionárnych radarov na meranie rýchlosti. Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Nás zaujímalo či bude polícia informovať, kde budú nové stacionárne radary rozmiestnené a čo v prípade, ak vodič vygenerovanú pokutu novými stacionárnymi radarmi nebude akceptovať, prípadne ju nezaplatí. Pred každým meračom rýchlosti budú umiestňované príslušné dopravné značky. Správne konanie o delikte držiteľa sa nijakým spôsobom nemení. Všetky pravidlá konania ostávajú zachované,“ zdôraznil Slivka.

Podľa jeho slov, testovanie nových stacionárnych radarov na Slovensku zatiaľ nie je aktuálne. „Prebiehajú prípravy podkladov pre predbežné trhové konzultácie a následne bude vyhlásené verejné obstarávanie.“ Do pripravovaného projektu by sa chcela výrazne zapojiť aj Bratislava. Magistrát hlavného mesta apeluje na dôraznú prevenciu a hrozbu tvrdých represívnych opatrení, ktoré by odradili motoristov pod vplyvom alkoholu sadnúť si za volant a jazdiť šialenými rýchlosťami po meste. Bratislavská samospráva pripomína, že spoločne s Úniou miest Slovenska a so združením krajských miest K8 už od roku 2020 vyzýva vládu, aby bolo obciam umožnené vykonávať kontroly objektívnou zodpovednosťou aj na meranie maximálnej povolenej rýchlosti. „Najmä prostredníctvom stacionárnych radarov. Dnes tieto kontroly môže vykonávať iba Policajný zbor,“ uviedli z hlavného mesta.

Viac o téme: alkohol, cestovanie, doprava, dopravné predpisy, komunikácie, kontroly, meranie rýchlosti, pokuty, policajné hliadky, radary, rýchlosť, stacionárne radary, vodičský preukaz

Súvisiace články