Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Volič môže pre závažné dôvody hlasovať do prenosnej volebnej schránky

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Dano Veselský

SLOVENSKO – Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť voliť do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba okrskovú volebnú komisiu.

Hlasovať do prenosnej volebnej schránky môže len v územnom obvode okrsku, pre ktorý sa okrsková volebná komisia zriadila. Volič, ktorý sa cez voľby nenachádza v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.