Regióny Bratislava

Vrtuľník zakúpený minulým vedením je už vyše roka v zahraničí, tvrdí Ministerstvo vnútra

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Ján Krošlák

BRATISLAVA – Vrtuľník zakúpený minulým vedením Ministerstva vnútra (MV) SR sa už vyše roka nachádza v zahraničí pre situáciu spojenú so žalobou na rezort. Predpokladá sa, že Letecký útvar MV SR by ho mohol mať k dispozícii do troch mesiacov, pričom ďalších šesť až deväť mesiacov potrvá jeho uvedenie do prevádzkového stavu umožňujúceho plniť špecifické úlohy pre záchranárske a bezpečnostné zložky. Súbežne s tým bude prebiehať výcvik posádok. Uviedol to tlačový odbor MV SR.

 

“Je potrebné splniť viacero podmienok, aby vrtuľník bolo možné dopraviť na Slovensko. Stroj musí spĺňať technické špecifikácie a normy z oblasti letovej regulácie, ako aj podmienky dodania uvedené v predajnej zmluve. Rovnako všetky technické náležitosti a podmienky pre potreby útvarov polície, hasičov a Horskej záchrannej služby,” vysvetlil rezort. Vrtuľníku už podľa MV SR vydal letecký úrad Švajčiarska overenie letovej spôsobilosti, ktoré môže byť vydané len za podmienky, že neexistuje čo len náznak nespôsobilosti na let. “Pri preberaní stroja bude asistovať tím Leteckého útvaru MV SR zodpovedný za kontrolu dokumentácie, ako aj fyzického stavu stroja, vrátane pozemnej skúšky motorov a technického záletu vrtuľníka,” doplnilo ministerstvo.

Vrtuľník kúpili za vyše 13 miliónov eur

V súčasnosti má rezort k dispozícii len jeden vrtuľník Mi-171 a jeden vrtuľník B429, ktorý je vrtuľníkom inej kategórie a nedokáže výkonnostne nahradiť Mi-171. Novú techniku plánuje ministerstvo obstarať v súlade s dlhodobým plánom rozvoja leteckého útvaru, ktorý plánuje aktualizovať. “Pre porovnanie s okolitými štátmi: Letecká služba Policie ČR prevádzkuje 15 kusov vrtuľníkovej leteckej techniky, maďarská polícia aktuálne disponuje 14 kusmi,” dodalo MV SR. Vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov kúpilo ministerstvo za vyše 13 miliónov eur priamym rokovacím konaním. Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo vtedy za nevyhnutný pre zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Zmluva bola napadnutá na súde. Po vydaní neodkladného opatrenia mal rezort zakázané stroj používať. Ministerstvo vnútra tak nemohlo pokračovať v plnení zmluvného vzťahu až do jesene 2023.