Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Vyššie teploty zo začiatku roka spôsobili skoré nástupy životných fáz rastlín

Ilustračné foto Zdroj: TASR/František Iván

SLOVENSKO – Nadnormálne teploty vzduchu a pôdy, ktoré pretrvávali od januára do polovice apríla, spôsobili mimoriadne skoré nástupy jarných životných fáz rastlín na celom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Vo februári zaznamenali meteorológovia kvitnutie liesky obyčajnej, jelše lepkavej, vŕby rakytovej, drieňa obyčajného, na západe Slovenska aj zlatovky previsnutej a slivky trnkovej. “Ojedinele baza čierna od 20. februára začala vytvárať prvé listy,” uviedli.

Ku koncu februára SHMÚ lokálne pozoroval pučanie púčikov hrabu obyčajného, ruže šípovej a orgovánu obyčajného. V tretej dekáde februára plne kvitla aj snežienka jarná. V marci začali kvitnúť hrab obyčajný, smrekovec opadavý, breza previsnutá, jaseň štíhly, slivka trnková a ojedinele dub letný, zimný. “Najväčšia odchýlka nástupu fenologickej fázy od normálu (1991 – 2020) u brezy previsnutej bola zaznamenaná na stanici Stará Bystrica, a to o 41 dní, na stanici Stupava o 22 dní a na stanici Kecerovce o 19 dní,” zhodnotili meteorológovia.

Lesné aj záhradné dreviny začali kvitnúť skôr ako obyčajne

Ruža šípová si v polovici marca vytvárala listy. Neskôr tak robili aj lesné dreviny ako hrab obyčajný, vŕba rakytová, hloh obyčajný, ostružina malinová, pagaštan konský, smrekovec opadavý, orgován obyčajný a ojedinele lipa malolistá. “Pri lesných drevinách nastupovali jarné fenologické fázy v porovnaní s normálom o desať až 20 dní skôr,” tvrdí meteorologický ústav.

Priblížil, že na ovocných drevinách pozorovali od konca februára a v priebehu celého mesiaca pučanie listových a zmiešaných púčikov. Na západe územia od konca februára, na ostatnom území Slovenska začiatkom marca zaznamenali začiatok kvitnutia marhule obyčajnej a prvé listy ríbezle čiernej a červenej. Lokálne, na Považí a Dolnej Nitre, sa vplyvom mrazov počas marca poškodili kvety marhúľ, ojedinele aj čerešní.

Ku koncu marca začali kvitnúť letné a jesenné odrody jabloní a hrušiek, hrušky zimné, slivka domáca, čerešne skoré, neskoré aj višňové. Životné fázy na ovocných drevinách a viniči nastupovali v porovnaní s normálom o dva až tri týždne skôr, tvrdí SHMÚ.

Poľnohospodári začali skôr siať

Poukazuje na to, že na Slovensku sa koncom februára a začiatkom marca začalo s výsevom ovsa siateho. Potom sa vysieval jačmeň jarný a pšenica jarná. Ojedinele v závere marca vzchádzali jačmeň v Borskej a Podunajskej nížine a na Hornom Zemplíne a pšenica v Podunajskej nížine a Košickej kotline.

“Výsadba skorých odrôd zemiakov bola hlásená od druhej dekády marca. Následne sa vysieval mak siaty a hrach siaty, na západe územia koncom mesiaca aj ojedinele vzchádzali. V poslednej dekáde marca bola ojedinele, na západnom Slovensku, zaznamenaná sejba repy kŕmnej a cukrovej,” uviedli meteorológovia.

Pokračovali, že prvý spev drozda plavého pozorovali približne v polovici februára. Zároveň zaznamenali prílet škovránka poľného a škorca lesklého. Prvá znáška peľu včely medonosnej bola v závere prvých desiatich dní februára. V polovici marca začal prilietať na Slovensko bocian biely.