Spoločnosť Domáce

Vzdelávanie v rómskom jazyku podporuje program Erasmus+. Reflektuje najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku a zlepšenie podmienok kvality vyučovania v tomto jazyku v základných a stredných školách je cieľom viacročného projektu financovaného Európskou úniou v programe Erasmus+.

Medzinárodný projekt, ktorého riešiteľom je Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), reflektuje najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, a to najmä z Čiech a Nórska.

„Partnerom projektu na medzinárodnej úrovni je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v hlavnom meste Českej republiky Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg so sídlom v nórskom meste Lillehammer,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Realizácia projektu bude trvať do 31. augusta.

ŠPÚ chce prispieť k zlepšovaniu podmienok kvality vyučovania rómskeho jazyka prostredníctvom inovovaných pedagogických dokumentov a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Projekt s názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia sa začal realizovať v roku 2016.

Jazyková socializácia

Doposiaľ sa uskutočnili štyri nadnárodné projektové stretnutia v Bratislave, Prahe a Osle. V septembri 2018 zorganizoval ŠPÚ školenie “blended mobility” v Prahe. Medzi vzdelávacími témami bol Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, prioritne so zameraním na rómsky jazyk a Inovovaný rámcový vzdelávací program pre rómsky jazyk vrátane jazykových portfólií pre žiakov podľa jazykových úrovní A1, A2, B1 a B2. Rezonovali tiež témy jazykovej socializácie rómskych detí a dialektov rómskeho jazyka či tvorivé aktivity v oblastiach interkultúrnej komunikácie. Cieľovou skupinou boli učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka, prípadne učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk.

ŠPÚ pripravuje medzinárodnú konferenciu Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia, ktorá sa bude konať 5. a  6. apríla v Bratislave. Zameraná bude na prezentáciu výstupov projektu a na výmenu príkladov praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí. Koordinátorom projektu za ŠPÚ je Jozef Facuna.

 

Podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku a zlepšenie podmienok kvality vyučovania v tomto jazyku je cieľom projektu Erasmus+. Zdroj: Milan Kapusta / TASR