Z bytovky museli vysťahovať ľudí. Dôvodom je havarijný stav domu

PEČOVSKÁ NOVÁ VES – V Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov vyhlásili pre územie Rómskej ulice mimoriadnu situáciu. Dôvodom je havarijný stav bytového domu. Jeho obyvatelia sa museli vysťahovať. Väčšina z nich sa presťahovala do unimobuniek.

 

„Obci bol doručený statický posudok, z ktorého záveru vyplýva, že budova je v havarijnom stave a je nevyhnutné jej okamžité odstránenie. Ohrozuje život osôb, ktoré ju obývajú a okolie,“ uviedol starosta obce Pečovská Nová Ves Jaroslav Dujava. Krízový štáb rozhodol o tom, že obec uvoľní finančné prostriedky na zabezpečenie náhradného bývania pre časť obyvateľov, ktorí v bytovom dome oficiálne bývajú.

„Bola spustená evakuácia ľudí. Dočasne boli umiestnení do komunitného centra. Súčasne na základe prieskumu trhu sa nám podarilo zabezpečiť spoločnosť, ktorá nám zabezpečila štyri obytné kontajnery,“ doplnil Dujava. Búranie bytovky bude podľa starostu trvať asi mesiac a stáť približne 13 000 eur. Zároveň rokujú s rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, keďže na jednej strane obytného domu sa nachádza kaplnka, ktorú chcú zachovať.

V bytovom dome oficiálne bývalo 27 ľudí a ďalších 20 nelegálne. „Do unimobuniek sme umiestnili 33 ľudí. Tých, ktorí tam bývali oficiálne, ostatní boli už predtým niekoľkokrát vyzvaní, aby opustili tieto priestory. Ponúkli sme im priestor, ktorý obec pripravila na umiestnenie obecných unimobuniek, kde si môžu na vlastné náklady zabezpečiť a umiestniť unimobunky, ktoré sú obdobného štandardu, ako má obec,“ doplnil Dujava.

V danej lokalite plánuje samospráva výstavbu bývania aj pre komunitu. Problémom je, že obec nemá pozemky. „Už asi druhý rok prebieha projekt vysporiadania pozemkov pod obydliami marginalizovanej rómskej komunity formou jednoduchých pozemkových úprav,“ priblížil starosta.

Viac o téme: bytovka, dom, evakuácia, havarijný stav, posudok, Sabinov, unimobunky, vysťahivanie

Súvisiace články