Z Talianska vozil tisíce odpadu na Slovensko. Hrozí mu basa na 8 rokov!

BRATISLAVA –  Vyšetrovateľ enviropolície oddelenia Bratislava vzniesol obvinenie 35-ročnému Slovákovi D. C. s trvalým pobytom v rakúskom Kittsee, a jednej právnickej osobe so sídlom v Banskej Bystrici, pre zločin neoprávneného nakladania s odpadmi preto, že nakladali s odpadmi vo veľkom rozsahu, vyčíslenom na takmer 475-tisíc eur s DPH v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vyšetrovateľ uvedenej fyzickej a právnickej osobe zároveň vzniesol obvinenie aj pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi v štádiu pokusu preto, že v októbri 2021 mal v úmysle uložiť a ponechať odpad pochádzajúci z územia Talianskej republiky v rámci cezhraničnej prepravy na území Slovenskej republiky. Obvinená spoločnosť a obvinený D. C., ktorý ako konateľ spoločnosti nekonal od augusta do októbra 2021 s náležitou odbornou starostlivosťou v rámci svojej riadiacej a rozhodovacej činnosti v spoločnosti, na pozemkoch bývalého areálu Vodohospodárskej výstavby v obci Gabčíkovo, v okrese Dunajská Streda, protiprávne uložili a ponechali odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, bez úmyslu tento zhodnotiť alebo zneškodniť v súlade so zákonom. Obvinení takto uložili skoro 3 600 ton odpadu ako plasty a guma, textílie a zmesový komunálny odpad. Obvinená spoločnosť a obvinený D. C., ktorý ako konateľ spoločnosti rovnako nekonal v októbri 2021 s náležitou odbornou starostlivosťou v rámci svojej riadiacej a rozhodovacej činnosti v spoločnosti, na pozemkoch bývalého areálu Vodohospodárskej výstavby v obci Gabčíkovo, v okrese Dunajská Streda, mali v úmysle uložiť a ponechať odpad pochádzajúci z územia Talianskej republiky v rámci cezhraničnej prepravy na území Slovenskej republiky. Z dokladov sprevádzajúcich cezhraničnú prepravu vyplývalo, že štyri návesy s maďarskou, talianskou a poľskými evidenčnými číslami vozidla mali prevážať gumu a plasty, pričom v skutočnosti išlo o textílie, komunálny a iný zmesový odpad. Obvinení sa svojim konaním pokúsili uložiť a ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, bez úmyslu tento zhodnotiť alebo zneškodniť v súlade so zákonom, v hodnote skoro 14.000,- Eur. Páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Viac o téme: Dunajská streda, enviropolícia, Gabčíkovo, neoprávnené nakladanie s odpadom, Slovák, Taliansko

Súvisiace články