Regióny Prešov

Za oddychovú zónu zaplatia v Prešove 354-tisíc eur

Zdroj: internet / Mesto Prešov

 PREŠOV – Obyvatelia prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová sa môžu tešiť na modernú oddychovú zónu.

Revitalizácia verejného priestranstva zahŕňa výsadbu stromov, kríkov, trvaliek a okrasných tráv, inštaláciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu lávok, výstavbu spevnených plôch, osadenie osviežovacích prvkov a umiestnenie prvkov drobnej architektúry, ako sú lavičky či odpadkové koše. „Práce na revitalizácii verejného priestranstva na Slanskej ulici v Prešove sú v plnom prúde,“ informovalo mesto.

Celkový rozpočet projektu je viac ako 354.000 eur, na jeho realizáciu získalo mesto finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške päť percent.
„Prioritou mesta Prešov je zvýšiť bezpečnosť v danej lokalite, posilniť ekologickú stabilitu, zvýšiť biodiverzitu a zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami,“ uviedla radnica mesta.